Prý svítilo slunce. / Apparently the sun was shining.

in Actifit4 years ago (edited)

Ráno byla obloha jasná, ale byl jsem se psy na procházce dříve, než slunce vstalo z postele :-). Od rána do večera bylo mým jediným sluncem umělé osvětlení v obýváku, které mi svítilo na obkládání barové místnosti palubkami.

The sky was clear in the morning, but I was walking with the dogs before the sun rose from bed :-). From morning to evening, my only sun was the artificial lighting in the living room that shone on the decking of the bar.

We have a living room on the ground floor and it leads a small window under the terrace overlooking the edge of the forest. Occasional glances from the window made it seem that a sunny day was outside.

After today's tiling work was already in the evening and the sun set. On an evening walk with Sofia, I caught the last flutter of daylight over the neighboring pond.
IMG_20200301_174850.jpg

Obývák máme v přízemí a vede z něj malé okno pod terasu s výhledem na okraj lesa. Občasné pohledy z okna dávaly tušit, že je venku slunečný den.

Po dnešním ukončení práce s obklady byl už večer a slunce zapadlo. Na večerní procházce se Sofií jsem zachytil poslední záchvěvy denního světla nad sousedním rybníkem.
IMG_20200301_174908.jpg

awa1.png
Challenge for novice actifiters / Soutěž pro nováčky s actifitem


13858
Daily Activity, House Chores, Walking

Sort:  

Pěkný rybník. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.03757388 TRDO & @garygeo1 will get 0.02504925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Je to pořád jeden a ten samý :-)
!BEER

Hezká příroda s pěknou scenérií se nikdy neomrzí s focením. :-)


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Díky :-)
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 0.49365452 TRDO from below listed TRENDO callers:

@garygeo1 earned : 0.02504925 TRDO curation
@ekushya earned : 0.04890375 TRDO curation
@shoaib21 earned : 0.0133245 TRDO curation
@techtip earned : 0.00868725 TRDO curation
@kaniz earned : 0.01374975 TRDO curation
@xlisto earned : 0.0434565 TRDO curation
@krakonos earned : 0.175932 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

This post was chosen to be voted by THEUNION.
theunion.png

Thank you very much :-)

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Sorry, @jjprac you’ve reach daily limit of summon the trendo curation bot!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.01998675 TRDO & @shoaib21 will get 0.01332450 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 43664.50
ETH 2365.94
USDT 1.00
SBD 5.21