teem Women Club Contest #29 | Women's Diary Game | Cleaning, dishes, make-up, sports daily routine | 10 Winners

in SteemWomen Club3 years ago

**Hello beautiful women of Steem Women Club Community;*

I will announce our community's new contest to you. As a female community, we have too many daily routines. The daily routines of women, especially those who spend time on steemit, are very exciting and tiring. We are curious about your diaries. And we hope the women in our community will love this contest.

I will announce our community's new contest to you. As a female community, we have too many daily routines. The daily routines of women, especially those who spend time on steemit, are very exciting and tiring. We are curious about your diaries. And we hope the women in our community will love this contest.

Women's Diary Game.gif

Women's Diary Game Competition #30

As a community manager, I try to do my duties 8-12 hours of my 24 hours either at the computer or by entering the steemit from the phone. And my routines get stuck too much. Sometimes we have a hard time keeping up with things. Of course, this is difficult, especially if we are working in another job. That's why we want you to describe your daily routines in detail.

Competition Information ;

• Tell all of your daily routines;

• You can tell how many hours you spend on steemit, your cooking routine, sports, and what job you do.

•Describe your daily routine as a woman in detail.


image.png

Contest Rules;


• Competition labels, respectively; #womenclubdiarygame (important) #steemwomenclub #womenclub these tags should be used.

•Posts You should share in the Steem womenclub community.

• You must use at least 4 Images.

• It is forbidden to copy pictures from the Internet.

•Pictures must be your own.

• Plagiarism is strictly prohibited

• Your articles must be at least 200 words.

•Follow the @svm038 account.

• Tag and invite your friends to your posts.

• Participation in the #club5050 event is mandatory.

• When choosing contest winners or choosing quality posts, you must make certain sp in the last 7 days.

• The curators will look at your sp history over the course of one month.


image.png

Competition Awards

•We will select the top 5 women who wrote the most beautiful women's diary to vote for booming.

1.Booming will be selected with good quality to vote
2..Booming to be selected good quality to vote
3.Booming will be selected with good quality to vote
4.Booming to be selected good quality to vote
5.Booming will be selected with good quality to vote

• We will give 5 steems to 5 extra users.

6th winner 5 steem
7.winner 5 steems
8.winner 5 steem
9.winner 5 steems
10.winner 5 steem

Last Day ; 5-15 November utc time 00;00


Tr-

Topluluğumuzun yeni yarışmasını size duyuracağım. Kadın topluluğu olarak bizlerin günlük çok fazla rutini var. Özellikle steemitte vakit geçiren kadınlaırn günlük rutinleri çok heyecanlı ve yorucu geçiyor. Bu günlüklerinizi merak ediyoruz. Ve topluluğumuzdaki kadınların bu yarışmayı seveceğini umuyoruz.

Kadınların Diary Oyunu Yarışması #30

Topluluk yönetici olarak 24 saatimin 8-12 saatini ya bilgisayar başında yada telefondan steemite girerek görevlerimi yapmaya çalışırım. Ve rutin işlerim çok fazla sıkışır. Bazen işlere yetişmekte zorlanırız. Özellikle başka işte çalışıyorsak bu elbette zordur. Bu yüzden sizlerin günlük rutinlerinizi detaylı anlatmanızı istiyoruz.

Yarışma Bilgileri ;

• Günlük yaptığınız rutinlerin tamamını anlatınız ;

•Steemitte kaç saat vakit harcadığınızı , yemek yaptığınız rutini , spor yaptığınızı , hangi işte çalıştığınızı anlatabilirsiniz.

•Kadın olarak günlük rutininizi detaylı olarak anlatınız.


Yarışma Kuralları ;


• Yarışma etiketleri sırasıyla; #womenclubdiarygame (önemli) #steemwomenclub #womenclub bu etiketler kullanılmalıdır.

•Paylaşımlar Steem womenclub topluluğunda paylaşmalısın .

• En az 4 Resim kullanmak zorundasınız.

•İnternetten resim kopyalamak yasak.

•Resimler size ait olmalı.

•İntihal Kesinlikle yasaktır

•Yazılarınız en az 200 kelime olacak.

@svm038 hesabını takip ediniz .

• Gönderilerinize arkadaşlarınızı etiketleyin ve davet edin.

#club5050 etkinliğine katılmak zorunludur.

Yarışma kazananlarını seçerken veya kaliteli gönderi seçerken son 7 günde mutlaka belirli sp yapmak zorundasınız.

Kuratörler bir aylık süreçteki sp geçmişinize bakacak.


Yarışma Ödülleri

•En güzel kadın günlüğünü yazan ilk 5 kadını booming oy vermesi için kaliteli seçeceğiz.

1.Booming oy vermesi için kaliteli seçilecek
2..Booming oy vermesi için kaliteli seçilecek
3.Booming oy vermesi için kaliteli seçilecek
4.Booming oy vermesi için kaliteli seçilecek
5.Booming oy vermesi için kaliteli seçilecek

• Ekstra 5 kullanıcıya 5'er steem vereceğiz.

6.kazanan 5 steem
7.kazanan 5 steem
8.kazanan 5 steem
9.kazanan 5 steem
10.kazanan 5 steem

Son Tarih 5-15 KAsım Türkiye SAATİ 03:00

image.png

SteemWomen Club Discord :https://discord.gg/yFykMWBb


İnstagram Account: Steem WOmen Club


Twitter Account:Steemwomenclub


Blog Site : Site

Shape 3.png

Support us by delegating STEEM POWER.

50SP 100SP 250SP 500 Sp1000SP2500SP

Sort:  

Me encantaría participar, pero aun no pertenezco al #club5050.

 3 years ago 

Wow!
Amazing contest, I will take part.

 3 years ago 

Güzel bir yarışma bizi bekliyor 😀

Haydi o zamaan

 3 years ago 

awesome contest. send regards for success

 3 years ago 

Amazing contest and I think it is going to be the most easy one to share your daily routine. I will participate soon.

 3 years ago 

Güzel bir yarışma katılmayı planlıyorum 😊

İnşallah bekliyoru,

#ContestAlerts #winwithsteem

This contest has been included in the daily Active Contest List

👉 Contest Alerts: Active Contest List on 05th November 2021 – Win 2950+ STEEM

Follow & Resteem for more updates.

Thank you

You are welcome @steemwomensclub 👍

Many successes for your contest!

Wow this is very good. I will participate. Thanks for organizing this @steemwomensclub.

Es un concurso bastante sencillo y como para todas . Me encantó

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65342.69
ETH 3543.20
USDT 1.00
SBD 2.39