Регистриране в общността Steemit enthusiasts

in Steemit enthusiasts9 months ago


baner1.png

Защо да се регистрирам в общността Steemit enthusiasts ?

Човек е социално същество. Още първобитните хора са живеели в общности за да оцеляват и да си осигуряват възможно най-добрите условия на своето съществувание. В наши дни се забелязва тенденция на отслабване на прекия социален живот и тук идват социалните мрежи. Последните години е истински бум в това направление. Новите технологии и интернет дават чудесна възможност за онлайн общуване.
Платформата Steemit е социална мрежа формираща общество от своите членове, които тук се наричат профили или също „сметки“ защото всеки профил има свой портфейл в който се съхраняват токени наречени Steem и SBD (стеем долари). Токените могат да се купуват и продават. Всеки новорегистриран получава 25 SP. SP (Steem Power) - това са вътрешни, нековертируеми токени, но те може да се превръщат и в Steem.
Вашето SP се увеличава когато другите гласуват за вас. В началото това е бавен процес. Гласуването за определена публикация продължава една седмица и едва тогава може да прехвърлите натрупаното SP във вашия профил. С нарастването на тази стойност нараства стойността на вашия глас.
Друг важен параметър на вашия профил е авторитета ви (Reputation). След регистрирането началната стойност също е 25. И тази стойност нараства от гласуването за вас, като стойността на нарастване зависи от прихода от гласуване. Колкото по-голяма става тази стойност толкова по-голям приход е необходим.
Бавното нарастване е най-вероятната причина в платформата да има голямо текучество. За увеличаване и ускоряване на индивидуалната ефективна сила е включването в общност. Обединените усилия дават значително по-добри възможности за ускорено развитие.

Как да се регистрирам?

Има няколко начина за достигане до страницата за регистриране в общността, но най лесния е просто да кликнете на този линк: https://steemit.com/trending/hive-183653


subscibe.png

Зоната за регистриране се намира горе вдясно на екрана.
След това кликнете на клавиша SUBSCRIBE

Възможно е да ви поиска парола и след това на клавиша ще пише JOINED

За да публикувате в блога на общността може да използвате клавиша NEW POST

За да публикувате в блога на общността не е необходимо да влизате всеки път в страницата на общността. Достатъчно е първия хаштаг да бъде #hive-183653 .

Делегирайте Steem Power към акаунта @bgteam

Ние разпределяме 80% от наградата за кураторство за нашите делегатори и може да получите допълнителни произволни гласове от нашата пътека за кураторство.

ABCDEF
50 SP100 SP500 SP1000 SP2000 SP5000 SP

Покана за регистриране в общността

към изброените в списъка по-долу
@arena10
@balebalev
@borislavzlatanov
@buldobg
@cryptoprima
@eii
@gallya
@gallya6945
@georgestef
@georgitsachev
@geshman
@jonathansayeb
@krassi
@lubogeorgiev
@manoldonchev
@mushanov
@nelinoeva
@nooblogger
@pipetko
@soulsdetour
@stefannikolov
@svetoslavwradkov
@ted.sun
@traveler40
@trayan
@vasilstefanov
@venan

В този списък включихме, тези за които знаем, че към настоящия момент са активни или относително активни в Steemit.
Да се чувстват поканени и всички които научат за нашето общество.
Разчитаме, че всеки който се включи, ще покани и свои приятели, и обществото ни бързо ще нараства с авторитет и мощност.

Сговорна дружина, планина повдига.
Everyone is welcome.


Полезни връзки

Включете се в нашата общност.
Тук ще намерите по-подробна информация.
Делегирането - реализация и възможности

Приемаме препоръки и въпроси

Cc-
@steemcurator01
@steemcurator02
@stephenkendal

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19534.67
ETH 1317.29
USDT 1.00
SBD 2.45