Делегирането - реализация и възможности

in Steemit enthusiasts9 months ago

Увод

За да нараства и да бъде успешна общността трябва да притежава своя собствена сила на глас, чрез своя профил в общността, наричан също “Кураторска сметка”. Един от начините е посредством спечелване на награди от публикуване от тази сметка. Друг ефикасен и бърз метод е от делегиране на Steem Power (SP) от членовете на общността.
Това е и най-популярният начин за увеличаване на силата на акаунта на общността. Както беше обяснено в предишната публикация, за насърчаване на членовете да делегират SP съществува система за ежеседмично пропорционално разпределение и изплащане на заработеното от гласуване от кураторския профил. Съществуват два начина за делегиране на SP.

Метод за делегиране №1

Всеки може да прехвърли SP като използва таблицата отдолу:

Таблица за делегиране на Steem Power към акаунта @bgteam
ABCDEF
50 SP100 SP500 SP1000 SP2000 SP5000 SP

Когато изберете желаната стойност и кликнете с мишката се появява следния прозорец:

Фиг.1
fig1.png

След като въведете вашето име и парола се активира следния екран:
Фиг.2
fig2.png

На този етап може да промените стойността която желаете да делегирате и това става като промените в командния ред:
Фиг.3
fig3.png

След потвърждаване се прехвърля избраната сума SP.
В случай, че е зададена стойност по-голяма от разполагаемата се получава съобщение за грешка.

Метод за делегиране №2

Този метод също изисква потвърждение на паролата. Прехвърлянето се реализира с помощта на https://steemworld.org/

Фиг.4
fig4.png

След три клика се появява екрана:
Фиг.5
fig5.png

Когато бъдат въведени за профила @bgteam и стойността в следващото прозорче се потвърждава и накрая се въвежда паролата и така сумата ще бъде прехвърлена в кураторската сметка.

Допълнителни разяснения за делегирането

Промяна на вече делегирана стойност

Най-удобно е със същото прозорче с което се въвежда и за пръв път, като сега е в режим на корекция. Показано на фиг.6

Фиг.6
fig6.png

Бутона “Edit” активира прозорче за въвеждане на стойността. Ако нововъведената стойност е по-голяма от дотогавашната тя веднага се променя. Ако например е била 100 SP и коригирате на 60. Стойността ще бъде коригирана веднага, но разликата 40 ще се получи след пет денонощия.
Фиг.7
fig7.png

Специфична особеност при делегиране

Делегираната от вас стойност се увеличава с около 0.01% за 24 часа. Увеличението се прави на всеки час или с 0.00416666%, т.е ако сте делегирали 1000 SP, след 24 часа стойността ще е станала 1000.0999984 SP и така без да променяте нищо, след около 100 дни ще имате делегирани 1010 SP. Тези 10 SP не идват от нищото, те се теглят от вашето ефективно SP, но то е почти незабележимо още повече, че ежеседмично ще получавате приход от кураторската сметка. Така вашата обща сума ще нараства гарантирано. При най-груби изчисления за една година вашите 1000 SP ще станат минимум 1036 без въобще да работите (публикувате качествени постове) само от членството ви може да получите и над 30% на годишна база, а защо не дори и повече.

Заключение

Делегирането е много добър начин за получаване на пасивни доходи. Вид инвестиция, но с нулев риск за загуба – във всеки момент може да си ги изтеглите обратно.

Включете се в нашата общност.
Тук ще намерите по-подробна информация.

Приемаме препоръки и въпроси

Cc-
@steemcurator01
@steemcurator02
@stephenkendal

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19534.67
ETH 1317.29
USDT 1.00
SBD 2.45