Acts of Kindness : โครงการช่วยเหลือครอบครัวน้องน้ำ หมู่บ้าน ห้วยชัน

in Steem Thailand8 months ago (edited)

สวัสดีเพื่อนๆ Steemians ทุกคน ตามที่ทางเรา steemthai ได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้บัญชี steemthai เป็นบัญชีสำหรับช่วยเหลือผู้คนและสังคม ซึ่งเราเองมี steem.amal ของเพื่อนชาวอินโดนีเซีย เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรา และวันนี้เรามีหนึ่งเรื่องที่จะทำนั่นก็คือ โครงการช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในชนบท ซึ่งเป็นโครงการแรกของเราที่จะมีขึ้นในด้านการช่วยเหลือสังคม

โดยมี @linlada639 ได้ไปสำรวจครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้าน "ห้วย-ชัน" ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านของเธอ ซึ่งที่หมู่บ้านนี้มีครอบครัวหนึ่งที่ยากจนมากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านที่รู้จักครอบครัวนี้ต่างก็บอกเธอว่า พวกเขาสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างยิ่ง

ขอเรียกครอบครัวนี้ว่า บ้านน้องน้ำ ครอบครัวของน้องน้ำอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน พ่อของเธออายุ 60 ปี พี่ชายของเธออายุ 13 ปี และน้องน้ำอายุ 10 ปี น้องน้ำเป็นเด็กสมาธิสั้นต้องกินยาเป็นประจำ และได้เป็นนักเรียนกลุ่มพิเศษที่โรงเรียนในหมู่บ้าน พ่อของเธอมีอาชีพรับจ้างทั่วไปตามฤดูกาล ช่วงนี้เขาไม่มีผู้มาจ้างทำให้ขาดรายได้ ข้าวสารที่ได้รับมาจากเพื่อนบ้านจะได้มาเป็นครั้งคราว อาหารก็ได้จากการหาปลา และเพื่อนบ้านแบ่งปัน พ่อของน้องน้ำบอกฉันว่าเดือนนี้ได้รับเงินชดเชยค่าเทอมของลูก 2 คน จากรัฐบาลจำนวน 4000 บาท ตามนโยบายคืนค่าเทอมจาก covid-19 ที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนออนไลน์

ที่พักอาศัยของครอบครัวน้องน้ำมี 1 ห้อง ขนาด 3.5 M × 6 M โดยได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณเล็กน้อยจากองค์บริหารส่วนตําบล เพื่อก่อสร้างตัวบ้าน ส่วนหลังคาเป็นหลังคาเก่าที่ใช้แล้วของคนในหมู่บ้านนำมามอบให้ ส่วนห้องน้ำของพวกเขายังไม่มีหลังคา ช่วงหน้าฝนจากหลังคาเก่าที่มีรอยรั่วทำในเวลาฝนตกมีฝนรั่วภายในบ้านของพวกเขาซึ่งเป็นที่นอน ส่วนห้องน้ำก็ไม่มีหลังคาเวลาฝนตกก็ลำบาก

https://steemitimages.com/64
0x0/

สิ่งที่ครอบครัวน้องน้ำต้องการความช่วยเหลืออันดับแรกคือการปรับปรุงหลังคาบ้าน และทำหลังคาห้องน้ำ จากความต้องการด้านความช่วยเหลือและสำรวจด้วยโดย @linlada639 เธอประเมินและได้นำเสนอโครงการนี้เพื่อขอสนับสนุนจากชุมชน Steem SEA เพื่อขอความอนุเคราะห์และช่วยเหลือ และหากเพื่อนๆ สมาชิกชุมชนชาวไทยอยากมีส่วนร่วมในการร่วมทำบุญและสนับสนุนโครงการนี้ ก็สามารถทำได้โดยร่วมสนับสนุนผ่านบัญชี @steemthai นี้

ซึ่งในฐานะผู้ร่วมกันก่อตั้ง @pichat @linlada639 @kolkamkwan เราทั้งสามต้องของขอบคุณ คำแนะนำดีๆ และการให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมาจากเพื่อนๆ ชาวอินโดนีเซีย ผ่านโครงการ Steem SEA และขอบคุณเพื่อนๆ ชาวไทยทุกคน ที่ร่วมกันสนับสนุนให้ชุมชนไทยนี้ค่อยๆ เติบโต และชุมชนแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมต่อๆไป

ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเล่าเรื่องราวผ่าน steemit.com
ด้วยความปราถนาดี
@steemthai

ขอบคุณผู้สนับสนุนพวกเราชาวไทย
@anroja
@nazarul

linesteemthai-1.png

คำแนะนำที่น่าสนใจ

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

linesteemthai-1.png

ร่วมมอบพลัง Steem Power เพื่อสนับสนุนชุมชนไทย และรับผลตอบแทน

50 100 200 300 400 500 1,000

linesteemthai-1.png

Sort:  

สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชุมชน ดีๆมากเลยครับ ขอเป็นกำลังใจ

ขอบคุณมากครับ ที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กัน

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.08
JST 0.044
BTC 29323.88
ETH 1997.52
USDT 1.00
SBD 2.84