เริ่มต้นอย่างไรในการเข้าร่วมกิจกรรม The Diary Game กับ Steem SEA

in Steem SEA2 years ago

thaisteemsea.jpg

สวัสดีพี่น้อง steemains ชาวไทย วันนี้เรามาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน Steem SEA กัน ซึ่ง Steem SEA มีการจัดกิจกรรมให้มีการโพสต์ ในหัวข้อต่างๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจะให้การสนับสนุน และคัดเลือกโพสต์ ที่ตรงตามเงื่อนไข และมอบรางวัลประจำสัปดาห์ให้เราด้วย โดยมีหัวข้อให้เราส่งโพสต์เข้าร่วม ดังต่อไปนี้

  1. The Diary Game ใช้แท๊ก [ #thediarygame ] > เป็นการเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันเหมือนการเขียนไดอารี่
  2. Acts of Kindness ใช้แท๊ก [ #actsofkindness ] > เรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คน การแสดงออกถึงความเมตตาปราณี
  3. Planet Positives ใช้แท๊ก [ #planetpositives ] > เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและหรือแนวคิดในเชิงบวก
  4. Grow Your Own ใช้แท๊ก [ #growyourown ] > เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของเรา
  5. Crafty Content ใช้แท๊ก [ #craftycontent ] > เรื่องราวเกี่ยวกับความทะเล้น สนุกสนาน หรือแาจเป็นงานฝีมือ
  6. Crypto and Me ใช้แท๊ก [ #cryptoandme ] > เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้คริปโตและการมีส่วนร่วมกับคริปโตของเรา
  7. Mind, Body and Spirit ใช้แท๊ก [ #mindbodyspirit ] > เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ ภายใน จิตวิณญาน
  8. Learn With Steem ใช้แท๊ก [ #learnwithsteem ] > เรื่องราวเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับ Steem

และกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ The Diary Game เพราะเหมาะสำหรับทุกคน ที่จะนำเรื่องราวประจำวันของเรามาเล่าแบ่งปัน และทำได้ง่ายที่สุด แต่มีข้อแม้ว่า ถ้าเราจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สิ่งแรกที่เราต้องทำคือจะต้องโพสต์แนะนำตัว เป็นโพสต์แรกก่อน ดูตัวอย่างนี้ได้

firtspost.jpg

หรือสามารถอ่านเพิ่มเติมบทความของ @kolkamkwan ได้ ตามโพสนี้

หลังจากที่เราแนะนำตัว เราจะได้รับการอนุมัติให้เข้ากลุ่มโดยจะมีคำว่า Member ที่หลังชื่อของเรา

member.jpg

เมื่อเราผ่านขั้นตอนการแนะนำตัว พร้อมได้รับการอนุมัติเป็น Member ในชุมชน Steem SEA แล้ว เราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยการประกวดรอบล่าสุดนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2564 ยังมีเวลากันะครับ แต่ถ้าไม่ทันก็รอรอบสัปดาห์ต่อไป และหากโพสต์ของเราตรงตามเงื่อนไขก็อาจโชคดี ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลทั้งหมดคือ 10 STEEM มอบให้โดย @anroja

รางวัลที่ 1: 4 STEEM + Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 2: 3 STEEM Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 3: 2 STEEM + Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 4: 1 STEEM + Upvote 20% จาก @ steemcurator08
รางวัลที่ 5: Upvote 20% จาก @ steemcurator08

ข้อแนะนำเกณฑ์ กติการ ที่ถูกต้องในการเข้าร่วมกิจกรรม The diary Game

การตั้งชื่อโพสต์ที่ถูกต้อง
การตั้งชื่อเรื่องที่ถูกต้องในการโพสต์เกี่ยวกับ The Diary Game ต้องตั้งชื่อตามนี้ The Diary Game : (วัน / เดือน / ปี) - และอาจขยายความหรือเพิ่มเคปชั่นภาษาไทยเพิ่มเติม (อันนี้ไม่บังคับ มีก็ได้ไม่มีก็ได้) ถ้าตั้งชื่อเรื่องมาตรฐานนี้ ก็จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

diary game.jpg

การใช้แท๊กที่ถูกต้อง
แท็กที่ถูกต้อง จะต้องมีแท๊กหลัก 3 รายการ ที่เรียงตามลำดับตามนี้คือ #betterlife #thediarygame #thailand (ชื่อประเทศของเราต้องอยู่ในลำดับที่ 3) #thai แท๊กนี้เป็นแท๊กดั้งเดิมของชุมชนเราควรใส่เข้าไปด้วย ซึ่งหากการใช้แท๊กไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวโพสต์ของเราอาจถูกเพิกเฉยจากผู้ดูแลคือ @steemcurator08 ซึ่งเป็นผู้ดูแลตามแท็กชื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จะต้องบอกเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันนั้นๆ ของเราตามจริง
ซึ่งในการเข้าร่วมเกม The Diary Game จะต้องบันทึกกิจกรรมในวันนั้นๆ ตามวันที่เราตั้งชื่อของโพสต์ โดยให้เล่าเรื่องกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น แม้อาจจะมีเพียงกิจกรรมเดียวก็ตาม ตัวอย่างเช่น เล่าเฉพาะกิจกรรมทำสวนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นที่เราได้ทำในวันนั้นๆ และเนื้อหาในไดอารี่ไม่จำเป็นต้องเล่าอดีตหรือความทรงจำของเรากับสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่เคยไป หรืออยากจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เหล่านั้น และสำคัญมากไม่ควรเขียนที่มีลักษณะการการเหยียดสีผิวและสร้างความเกลียดชัง

ในการเข้าร่วมเกม The Diary Game อนุญาติให้ส่งเพียงโพสต์เดียวต่อวันเท่านั้น เช่น ไดอารี่ของเราวันที่ 25 มิถุนายน ก็ส่งเพียงหนึ่งโพสต์สำหรับไดอารี่ในวันที่ 25 มิถุนายน ไม่ควรโพสต์ The Diary สองหรือสามโพสต์ต่อวัน เช่น เช้าเล่ากิจกรรมเฉพาะตอนเช้าแยกมาโพสต์หนึ่ง พอตอนบ่าย ก็โพสต์ตอนบ่ายอีกโพสต์หนึ่ง การทำแบบนี้ก็จะถูกเพิกเฉยจากผู้ดูแลเช่นกัน

โพสต์ล่าช้าเกินไป
การโพสต์ The Diary Game จะอนุญาติให้เล่ากิจกรรมประจำวันของเราช้าสุด ได้เพียง 3 วันเท่านั้น เช่นวันนี้ คือ 28 มิถุนายน 2021 ก็สามารถโพสต์กิจกรรมของวันที่ 25 ได้ แต่ถ้ามากกว่า 3 วัน เป็นวันที่ 24 ก็จะถูกเพิกเฉยจากผู้ดูแลเช่นกัน

การแนบรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประจำวัน
ในการโพสต์ The Diary แนะนำให้แนบรูปถ่ายอย่างน้อย 2 รูป ที่แสดงถึงกิจกรรมของเราในวันนั้น ไม่ควรเกิน 8 รูป และต้องไม่ใส่รูปถ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับไดอารี่ของเรา จะถือเป็นเรื่องผิดเกณฑ์ และรูปภาพที่ใส่ลงไปในโพสต์จะต้องไม่เคยถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียอื่น ๆ มาก่อน และที่สำคัญจะต้องเป็นรูปถ่ายของคุณเองเท่านั้น

ขอบคุณผู้สนับสนุนพวกเราชาวไทย
@anroja
@steemcurator01
@steemcurator08
@nazarul

ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเล่าเรื่องราวผ่าน steemit.com
ด้วยความปราถนาดี
@steemthai

Sort:  
 2 years ago 

Terimakasih @steemthai telah mengupdate dan menerjemahkan dalam bahasa Thai pedoman The Diary Game dan kontes lainnya yang mendapatkan dukungan dari tim Steemit.

 2 years ago 

Terima kasih banyak atas saran dan dukungannya.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 28460.11
ETH 1820.69
USDT 1.00
SBD 2.76