Temperament nədir?xarakterimiz necə formalaşır? What is temperament? How is our character formed?

Salam, dostlar!Bilirdinizmi insanın temperamenti yəni xarakteri sanqvis(qan), fleqma(linfa), xole (öd),melena xole(qara öd) adlı maddələr nisbətinin pozulması nəticəsində formalaşır?
Temperamentin müəyyən olunmuş 4 növünün adı da burdan götürülmüşdür:
1.Sanqvinik
2.Xolerik
3.Fleqmatik
4.Melanxolik

IMG-20210530-WA0010.jpgimage

Bəs siz hansı temperamentə məxsus olduğunuzu bilirsizmi?Gəlin öz xarakterimizi müəyyən edək.Sonda kiçik bir test təşkil edəcəm.
🔴Başlayaq,sanqviniklərdən
Bu insanlar şən və həyatsevər insanlardır.
Hər hansı iş onları maraqlandırmadıqda asanlıqla soyuyur və dərhal bir işdən digərinə keçə bilirlər.Ən gözlənilməz şəraitdə belə öz emosiyalarına sahib ola bilirlər.Yeniliyə tez öyrəşən sanqviniklər ünsiyyətcil,işgüzar,uğursuzluqdan tez təsirlənən olur.
🟠Ətrafınızda xolerik temperamentə sahib olan insanlar varsa,onlarla işiniz asan olmayacaq.Onlar əksər zamanlarda kobudluq edir,əsəbləşdikdə isə özündən tez çıxır.Səbrsizlik göstərir və ünsiyyət qurmaqda çətinlik yaradırlar.
Bu xüsusiyyətlərə görə onlar hadisələrə düzgün yanaşmır,mübahisə zamanı isə hazırcavabdılar .
🔵Fleqmatik olmaq vecsiz insan davranışı kimi qəbul edilsə də,bu tip insanların düşüncə tərzi hər zaman fərqli olur.Onları tez əsəbləşdirmək,güldürmək və ya həyəcanlandırmaq mümkün deyil.Boş -boşuna danışmağı sevməyən,başladığı hər işi axıra çatdırmağı bacaran ,səliqəli və intizamkı şəxslərdir.Bu insanlar qarşılarındakı insanları işgüzarlığına və ağlına görə qiymətləndirir.İfadəli desək,ağlayarkən üzünün ifadəsi qətiyyən dəyişmir,sadəcə axan göz yaşları onun kədərləndiyini göstərir.Bu tipin mənfi cəhətləri isə özlərini rahat hiss etmədikləri şəraitdə tənbəl və əzgin olmalarıdır.
🟢Və nəhayət,növbəti məlumat Melanxolik tipin insanları haqqındadır.Utancaq,zəif iradəli,ağır və usandırıcı danışıqları qarşısındakı insanları yorur.İfrat dərəcədə küsəyən və özlərinə qapanıq olduqlarından qaraqabaq ,qapalı insan təsiri bağışlayırlar.Uğursuzluq zamanı ağlamağa meyillidirlər.Bu cür insanlar ədəbiyyatda,rəssamlıqda uğur qazanırlar.
Bəzi hallarda bir insanda 2 tip temperament özünü göstərir.Temperamentimizi təyin etmək üçün kiçik bir test:

IMG-20210530-WA0014.jpg

Bu fiqurları üstünlük verdiyiniz ardıcıllıqla seçin.1-ci seçdiyiniz sizdə daha üstün olan xarakterdir.Sonuncu seçdiyiniz isə sizin qarşılıqlı münasibət qurmaqda çətinlik çəkdiyiniz insanları göstərir.
🔮Əgər siz ilk növbədə Dairə seçmisinizsə,xeyirxah və ünsiyyətə meyilli insansız.Başqalarınln dərdinə şərik olma hissi güclüdür,buna görə də insanlar daimə ona can atırlar.Mübahisəni sevmir,yalanları isə dərhal ifşa edirlər.Biznes onlara görə deyil.
🧮Kvadrat seçən insanlar səliqə səhmanı sevən,riskdən daimə uzaq qaçan insansız.Başladığı işi sina çatdırdığı üçün bu insanlar inzibati və icraçı işlərdə uğur qazanır.
💎Üçbucaq liderlik əlamətidir.Şöhrətpərəst və özlərini hər zaman haqlı hesab edən şəxslərin seçimidir.Onların yalnız bir şüarı var: Qələbə hər zaman mənimdir!
💳Düzbucaqlı seçənlər hazırkı həyat tərzlərindən narazılığını bildirir.Onlar günbəgün dəyişir,özlərini bəyənmir,həddindən artıq sadəlövh və inanan olurlar.Lakin bu keçici haldır,onlar inanır ki heç bir dərd qalıcı deyildir.

IMG-20210530-WA0016.jpgimage

Steemit oxucuları üçün faydalı məlumatlar araşdırmağa davam edirəm.Dostlar,fikirlərinizi şərh bölməsində gözləyirəm.
Hörmətlə,Sədiyar Kərimli!

Hello, friends! Did you know that a person's temperament is formed as a result of a violation of the ratio of substances called sanguine (blood), phlegm (lymph), chole (bile), melena chole (black bile)?
The names of the 4 identified types of temperament are also taken from here:
1.Sanguine

  1. Choleric
  2. Phlegmatic
  3. Melancholy

IMG-20210530-WA0019.jpgimage

Do you know what temperament you belong to? Let's define our character. Finally, I will organize a small test.
🔴Let's start with the sanguine
These people are cheerful and lively people.
When they are not interested in any work, they easily cool down and can immediately move from one job to another.They can have their own emotions even in the most unexpected situations. Sanguine people, who are quick to get used to innovation, are sociable, businesslike, and quick to react to failure.
🟠If you have people around you with a choleric temperament, it will not be easy to deal with them.They are often rude, and when they get angry, they lose their temper quickly. They are impatient and have difficulty communicating.Because of these characteristics, they do not approach events correctly, and are quick to respond to arguments.
🔵Although phlegmatic behavior is considered to be nonsense, the way of thinking of such people is always different. It is impossible to irritate, make them laugh or excite them quickly.They are people who do not like to talk nonsense, who are able to finish everything they start, who are neat and disciplined. These people value the people in front of them for their business acumen and intelligence.To put it bluntly, the expression on his face does not change when he cries, only the tears that flow show that he is sad. The disadvantages of this type are that they are lazy and melancholy when they do not feel comfortable.
🟢And finally, the next piece of information is about people of the melancholic type.Shy, weak-willed, difficult and tedious people get tired of the talks.Because they are extremely resentful and closed to themselves, they give the impression of a closed, closed person. They tend to cry when they fail. Such people succeed in literature and art.
In some cases, a person has 2 types of temperament. A small test to determine our temperament:

IMG-20210530-WA0014.jpg

Choose these figures in the order you prefer. The first one you choose is the one you prefer. The last one you choose shows people you have difficulty building relationships with.
🔮If you have chosen the Circle in the first place, you are not a kind and communicative person. The feeling of sharing the pain of others is strong, so people always long for it. They do not like to argue, and immediately expose lies.Business is not for them.
🧮People who choose the square love neat stock and always avoid risk. These people are successful in administrative and executive work because they are successful in their work.
💎Triangle is a sign of leadership. It is the choice of those who are ambitious and always consider themselves right. They have only one slogan: Victory is always mine!
💳People who choose rectangles are dissatisfied with their current lifestyles. They change day by day, they don't like themselves, they are too naive and believable. But this is temporary, they believe that no pain is permanent.

IMG-20210530-WA0016.jpgimage

I continue to research useful information for Steemit readers. Friends, I look forward to your comments in the comments section.
Sincerely, Sadiyar Karimli!

Sort:  

Mən kvadratı seçmişdim

 2 years ago (edited)

Müəllimə, inanın rəylərə baxmamışdan düşünürdüm ki, əşi güya bu kvadratı kim seçər, mənə heç çəkici gəlmir. Ciddən, insan beyni necə möhtəşəm bir xəzinədir :)

Məni ilk olaraq üçbucaq, ikinci dairə çəkir.

 2 years ago 

Hə, Sədiyar bəy. Paylaşıma söz ola bilməz. Sadəcə möhtəşəmsiniz, əziyyətiniz üçün təşəkkür edirəm.

Məndə Sanqivinik və Melaxonikin əlamətləri çıxdı. Melaxonikin əlamətlərindən can qurtatmağa çalışıram, açığı.

Testdə isə ilk sırada üçbucağı, ikinci sırada dairəni seçərdim. Ünsiyyətcil və dəhşət şöhrətpərəstəm. Xüsusilə, insanları təəccübləndirməyi sevirəm :)

maraqlı xüsusiyyətdir ,qardaş

 2 years ago 

Məndə assorti.. Hərəsindən biraz var.. Şəkillərə baxan kimi seçdiyim düzbucaqlı idi.. Məktəb vaxtlarımdan bu fiqura ayrı simpatiyam var...dairə heç xoşuma gəlmir psixoloji fikirləşdiyim yerində saymaqdı

 2 years ago 

Mövzuda yazılan mənfi müsbət cəhətləri özümdə də görmüşəm..Bu da normaldı

Əvvəlcə əməyinizə sağlıq!

Psixologiyaya olan marağımdan mətninizi maraqla oxudum. Bu mövzu haqqında da əvvəlcədən məlumatlı idim, düzü. Və həmişə düşünmüşəm ki,heç vaxt kimsə 100% sanqvinik və ya 100% fleqmatik və ilaxır olmur. Sadəcə ola bilər ki,hansısa xüsusiyyət bəzi insanlarda daha çox özünü göstərir.
Məsələn məndə sanqvinik olduğumu göstərən xüsusiyyətlər daha çoxdur. Bununla yanaşı xolerik və fleqmatik xüsusiyyətlərim də var:) Bircə melanxolikdən "nəsibimi almadığıma" çox sevinirəm:) Ətrafımda da Melanxolik insan saxlamamağa çalışıram. Məncə yeriyən təhlükədirlər (:
Testə gəldikdə isə,ilk kvadratı,sonra üçbucağı,sonra dairə və nəhayət sonda düzbucaqlını seçmişdim. Ancaq,düzünə qalsa,mən seçimimi fiqurlar üzərindən yox,rənglər üzərindən etdim deyəsən qeyri-ixtiyari olaraq. Bənövşəyi, rəngarəng, narıncı və sonda heç sevmədiyim qırmızı rəng.
Belə..Bir daha əməyinizə sağlıq!

Çox sağolun diqqətiniz üçün.Bəli qeyd etdiyim kimi bir neçə temperamentin birləşdiyi hallar da olur

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23474.79
ETH 1639.71
USDT 1.00
SBD 2.63