Sort:  
 2 years ago 

Allah köməyin olsun əziz qardaş.

 2 years ago 

Bahəm Qardaşım. İndi necəsən? Özüvü necə hiss edirsən?

 2 years ago 

Salam Qardaş. Boğaz ağrı, tempratura yoxdur daha, amma öskürək, başağrı qalıb. O da düzələr İnşallah.

 2 years ago 

Can Qardaş səbrli ol. Yaxşı olar AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.12
JST 0.045
BTC 68896.40
ETH 3425.30
USDT 1.00
SBD 4.59