isa'nın babasının olmaması

in #hede-io6 years ago

hristiyanlık inancının peygamberi olan isa'nın annesi meryem'in bakireyken hamile kaldığını iddia etmesiyle meydana gelen olaydır. kimileri isa'nın babasını yaratıcı olduğunu kabul eder.

bu durum birçok amerikan yapımında tiye alınmıştır. bu tür kara mizah ürünlerine bize ucu dokunmuyorsa güler geçeriz.

az önce uyduruk bir uydu kanalında 1986 yapımı başrolünde kemal sunal'ın oynadığı deli deli küpeli filminde bu konuyla ilgili kara mizah örneğine denk gelmek beni biraz şok etti.

---spoiler---
hakim rolündeki şizofren arkadaş daktilo başında yazmaktadır:

  • adı: isa
  • baba adı: yok, yok!
  • atın içeri, atın içeri, atın içeriiiiii (kafasıyla daktilo'ya vurmaya başlamıştır)
    ---spoiler---

ilgili filmin tamamı:
ilgili sahne: 1:03:48

Sort:  

Thank you for being so patient! We’re slowly catching up with our SP! Almost There!

Most recent user guide released on: May 14th

As a friendly reminder, the current upvote fee is $0.12 SBD ($0.121 for incognito). Current 300%+ upvote is now $0.36+ SBD.

Join our 10 SP Challenge!!!

Simply click this link to delegate 10 SP Now!

Or delegate any of these other amounts and make a "striking" return on your investment!
50 SP --- 100 SP --- 200 SP --- 500 SP --- 1000 SP

That being said...

BOOOOOOOOOM!!!

The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with a 300% upvote and comment from @thundercurator.

Increase your chances of a 100% upvote and support the project by:

Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51574.90
ETH 2986.19
USDT 1.00
SBD 4.25