Anno 1403 :: kort verhaal [Original Dutch Flash Short Story]

in fiction •  last year 

What time is it_.jpg

Foto prompt van @hetty-rowan voor de , bewerkt door @nobyeni

“Weet je zeker dat het hier is?” Het water in de gracht zag er donker uit, vol algen en rotzooi dat zich door de jaren had opgehoopt. Niet bepaald de perfecte plek voor een eerste date.

“Ja. De website was heel duidelijk. En het is ook niet of er een ander kasteel naast staat, toch?” Hij was duidelijk de leukste thuis. Toch kon ze in zijn stem ook een kleine hapering horen, alsof hij ook niet meer zeker van zijn zaak was.

Het zag er ook niet echt uitnodigend uit. Ze liepen door een kleine hal gevuld met stof en spinnenwebben. Op de binnenplaats waar ze op uit kwamen stonden strobalen die half vergaan waren, oude balken en stukken geblakerd ijzer.

“Romantisch, hoor!”

Hij lachte en kneep een beetje harder in haar hand. “Wacht maar, voor het uur over is ben je voor me gevallen.”

“Denk je dat ik zo makkelijk ben? Mooi is dat. Is dat hoe je je dates uitzoekt?” Gelukkig was de omgeving zo mistroostig dat het haar geen moeite kostte om haar lach in te houden. Waar was ze nu weer beland? Ze ging in tegen alle voorschriften voor veilig online daten, maar ja. Wie niet waagt…

“Hier is het denk ik.” Ze stonden voor een houten deur met een grote ijzeren ring in het midden. Een klein bordje zei ‘Escape Room Anno 1403’. Inderdaad, hier was het.

Hij trok aan de ijzeren ring en opende de deur met zichtbaar veel moeite. Tegen de tijd dat de opening groot genoeg was om er doorheen te komen, stonden de zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. “Dames gaan voor.”

Ze stapte zijwaarts door de deuropening en knipperde met haar ogen. Het was aardedonker en het kostte even voor haar ogen gewend waren. De kier van de deur gaf net genoeg licht om de contouren van de kamer te zien. Ze voelde hoe haar date achter haar kwam staan, en van het donker gebruikt maakte om slinks een hand onder haar shirt te wurmen. Ze giegelde en duwde hem weg.

Opeens werd het pikdonker. Ze draaide zich om, maar de deur was dichtgegaan. Een dof geluid, een sleutel werd omgedraaid in het slot. Ze zette een stap en duwde tegen de deur. Geen beweging. Naast haar hoorde ze hoe haar date zwaarder ging ademen.

“Hallo, is daar iemand?”

Maar de echo die haar antwoordde was niet het antwoord waar ze op gehoopt had.


Dit is mijn inzending voor 'Writing-Wednesday #1'
georganiseerd door het @alldutchcreation team olv @hetty-rowan en @anouk.nox.

@nobyeni.png

Here an overview of more fiction/short stories and poetry by @nobyeni.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@nobyeni Dit pareltje van een post is ontdekt door het dutch OCD-team @jackjohanneshemp en @poeticsnake!

Reageer op deze reactie als u hier NIET mee wilt aan deelnemen. Door dit te accepteren, maakt u kans op een extra beloning en kan één van uw foto's in onze compilatie post worden gebruikt!

Je kunt @ocd volgen - Je kan daar meer lezen over het project en andere pareltjes van posten vinden!
Wij streven naar transparantie.

@ocd heeft nu een getuige. Je kunt stemmen op @ocd-witness met SteemConnect of op Steemit Witnesses

Bedankt voor je bijdrage @nobyeni :) Leuke invulling, nog even geduld tot de uitslag ...