ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးတို႔ေရ

in #esteem4 years ago

image


 ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးတို႔ေရ တို႔တစ္ေတြ အရြယ္ေရာက္လာၾကၿပီ မမဆူခဲ့ ႐ိုက္ခဲ့ဖူးတာေတြ မွတ္မိေနမယ္ထင္တယ္ မမဂ႐ုစိုက္ခဲ့တာေတြေကာ မေမ့ေသးဘူးထင္ပါတယ္ေမ့ေနခဲ့မယ္ဆိုလည္း ကိစၥ မ႐ွိပါဘူး မမဉာဏ္မွီသေလာက္သင္ျပခဲ့တာေတြ သတိရခဲ့ရင္ေတာ့ ဝမ္းသာရမွာေပါ့။
 မမကေတာ့ မေမ့ဘူး ဒန္ဇလံုႀကီးတစ္လံုးထဲ ထမင္းနဲ႔ဟင္းေတြထည့္လို႔ မမခြံေကြၽးခဲ့တာ၊တစ္စုထဲ ဘုရား႐ွိခိုးၾကတာ၊ ေစာင္စုတ္ေတြေပၚ တလွည့္စီတက္ထိုင္ခိုင္း ပတ္ဆြဲၿပီး ၾကမ္းတိုက္ခဲ့ၾကတာ ၊အိပ္ခါနီးတိုင္းလိုလို ပံုျပင္ေတြ စကားထွာေတြဝွက္ၾကတာ၊ ၃ေရ၊၄ေရ၊၅ေရေျပာၿပီး သံုးေရ၊ အိမ္သာေရ၊ ခ်ိဳးေရ ခပ္ထည့္ဖို႔တာဝန္ေတြ ခြဲၿပီးလုပ္ခဲ့ၾကတာ၊အေငါက္အငန္းေလးနဲ႔ ေစ်းအတင္းေရာင္းခိုင္းခဲ့တာ၊ မွတ္မိသေလာက္ဆို ေျပာမကုန္ပါဘူး၊ အလုပ္ၿပီးရင္ ေမ်ာက္ရႈံးေအာင္ ကစားၾကတာ( အိမ္ေ႐ွ႕ ေျမတလင္းမွာထုပ္စည္းကြင္းက ႐ွစ္စည္းရၿပီး (၁၆)ေယာက္ကစားႏိုင္တာေတာင္ မပါရတဲ့သူ႐ွိေသးတာ) လယ္ထဲသြားၾကလည္းတက္ညီလက္ညီနဲ႔ မွတ္မိသေလာက္ေျပာရင္ မကုန္ႏိုင္ပါဘူးတကယ္ တကယ္။ စည္းလံုးၾကတယ္ ခ်စ္ၾကတယ္။
  သတိရတယ္ဟာ ခုေတာ့ တစ္ေနရာစီမွာ ေရာက္ေနၾကတယ္။ ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးတို႔က လိမၼာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြ အရြယ္ရလာၿပီ။မမကေတာ့ အိုေနၿပီလို႔ မျမင္ပါဘူး ကေလးဆန္လာၾကတယ္လို႔ မမျမင္မိတယ္။ မိဘေတြက ေ႐ွ႕ကိုအျမဲႀကိဳေတြးၾကပါတယ္ မမတို႔ေတြလည္းေတြးၾကတာပဲ အျမင္ေတြ မတူၾကဘူး။တကယ္ကိုမတူတာေနာ္ ၾကံဳေနတာပဲ ၾကံဳၾကမွာပဲ အဲ့ဒီအခါ စိတ္မကြက္ၾကပါနဲ႔ေနာ္
   ဝမ္းနဲ႔လြယ္တဲ့ေမေမေကာ ဝမ္းနဲ႔မလြယ္တဲ့ေဖေဖေကာ ေမတၱာေပးၾကတာ မိဘေမတၱာ အတူတူပါ ။မိဘကသားသမီးကို ပစၥည္းေပးတဲ့အခ်ိန္ သားသမီးေတြကရယ္တယ္။ ေပ်ာ္ၾကတယ္ေလ။ သားသမီးက မိဘကို ပစၥည္းေပးတဲ့အခ်ိန္ မိဘကမ်က္ရည္က်တယ္။ ေမတၱာပို႔တယ္။ ဆုေတြေပးတယ္။ ဆံပင္ေတြျဖဴလာၿပီျဖစ္တဲ့ မိဘေတြေပးဆပ္တဲ့ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေမတၱာကို မမတို႔ ပိုၿပီးတန္ဖိုးထားသင့္ၿပီ ဂရုမစိုက္မိတာေတြက ေနာင္တျဖစ္မွာ။ 
 မိဘေတြရဲ႕ အျမင္မတူတဲ့ ဂ႐ုစိုက္မႈေတြ ေမတၱာေတြကို ဝန္တစ္ခုလို ထင္မိတာေတြ႐ွိလာၾကတယ္။ 

သူတို႔ရဲ႕ အေသးစိတ္ဂရုစိုက္တဲ့ စကား၊ အေမးေတြကို စိတ္ရႈပ္ရႈပ္နဲ႔ မမတို႔ျငင္းဆန္မိတာ မေျဖမိတာေတြ႐ွိလာတယ္။ သူတို႔ရင္ထဲက ေမတၱာနဲ႔ စိုးရိမ္မႈေတြကိုေတာ့ မမတို႔ သတိမထားမိတာေတြ ႐ွိလာတယ္။ မမနဲ႔ ေမာင္ေလး ညီမေလးတို႔ တို႔ေတြရဲ႕ မိဘေတြ ပိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ေအာင္ က်ိဳးစားၾကမယ္ေလ။ စိတ္ရွည္ရွည္ေလး ထားၿပီး သူတို႔ေျပာတာ၊ ေမးတာကို ျပန္ေျပာၾကမယ္ ျပန္ေျဖၾကမယ္ေလ။ သူတို႔လိုခ်င္တာေမတၱာပါ ပစၥည္းဥစၥာမဟုတ္ဘူး ။

      (ေမာင္ေလးနဲ႔ ညီမေလးတို႔အေပၚ ဟိုး ငယ္ငယ္ေလး ကတည္းက မေျပာင္းလဲဘူး အျမဲခ်စ္တဲ့မမ)
Sort:  

This post received a $0.210 (78.65%) upvote from @upvotewhale thanks to @jockerlay! For more information, check out my profile!

This post has received a 3.13 % upvote from @speedvoter thanks to: @jockerlay.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @jockerlay.

This post has received a 10.60% upvote from thanks to: @jockerlay!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Congratulations @jockerlay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Congratulations @jockerlay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19300.23
ETH 1314.57
USDT 1.00
SBD 2.44