You are viewing a single comment's thread from:

RE: Codzienna rutyna i jej etapy

in #esteem2 years ago

Ja swojej małej jak płacze włączam bajki na telefonie i boje się, że ona sie od tego uzależni. Nie można tego nazwać rutyną, chociaż ... Jak przy komputerze jej włączałem to ona już z automatu przychodzi do mnie, żebym wziął ją na kolana bo wie że włączę jej bajkę na kompie.

Posted using Partiko Android

Sort:  

My swojej też włączamy bajki na telefonie. Czasem trzeba. Przy naszej też nie da się siedzieć przy komputerze, a niestety trzeba coś na nim zrobić, też zaraz się dosiada 😁 Dzieciaki w szkole też mają telefony przy sobie, można stwierdzić, że takie czasy... Kiedyś telefon był tylko do kontaktu, teraz to potężny multimedialny świat.

Posted using Partiko Android

Prawda. Czasy się zmieniają :D

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56462.87
ETH 4394.84
BNB 609.64
SBD 7.12