fubc

in #esteem6 years ago

f image* Aqsam *
wieħed
Tgħallem aktar
sejħa
wieħed
Ara ရင်ထဲကို
..........

Fil-fatt,
nies importanti
Ħabib tal-kumpanija
Persuna I love l-aktar mod interessanti
Morda bil-qalb
Ipprova qabel u taf ...

dan kollu sejjer
rotarota
oħrajn
ambjent
Joffru rigali
Ikea .........

ħajja vivaċi
tipprova tmur
għal wieħed
နေတတ်အောင်
Taħriġ bi ...............

wieħed
Huma jaqblu li jkunu fil-paċi
Għandi ......

Fil-fatt,
wieħed
tajjeb
miftuħ
ġewwa Deep ............

nadif
ħtif
Ħabib ခင်မင်တ.
Il-parti
O .........
ukoll
staqsi lin-nies
ကာယကံရှင်က
raġel biss
Ma naħsbux li nistgħu nkunu nafu ................

laħam

Sort:  

Congratulations @alibaaaaaa! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @alibaaaaaa! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51654.26
ETH 3039.17
USDT 1.00
SBD 4.16