Po mojemu #2: Murale Bielska-Białej

in #engrave4 years ago (edited)

View this post on Hive: Po mojemu #2: Murale Bielska-Białej

Sort:  

Bardzo ładne murale. W najbliższym mieście (25 km od mojej wioski) też są, choć bardziej w górniczo-hutnicznych klimatach. Tj. piece, ogień, górnicy wchodzący do kopalni, ale żodyn nie ma podjazdu do tej przepięknej sowy nad niebieskim lasem albo tego starszego Pana niosącego owieczkę :o! Zescreenowałem i wrzuciłem do siebie na priva, trzeba się z innymi podzielić tym widokiem :).

Pozdrawiam.

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @lesiopm, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @pl-travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

@tipu curate 2

Upvoted 👌 (Mana: 10/20)

Dziękuję bardzo 😃

zgaduje, że jest tam orzeł i krokodylek, choć słabą mam widoczność.
no i strasznie się tam naparzają, wiec ten obrazek jest taki mocno skołtuniony 😛.

a mi najbardziej podobają się tramwaje. wyjeżdżające ze starej pocztówki - wprost do świata rzeczywistego.

Byłaś blisko 😁 jedno zwierzątko trafione, drugie to nie krokodyl 😛

Zanudzać? A weź przestań ;)
Piękne murale, taka niespodzianka dla oka wśród szarości budynków.

W takim razie miło, że się podobają 😃

To są dzieła sztuki - w przeciwieństwie do większości badziewiatych, współczesnych pomników i płaskorzeźb.

Zgadza się, piękne prace.

Bardzo fajna wycieczka po mieście. Murale piękne.
Orzeł walczy chyba z takim chińskim smokiem.
A rządzi Reksio przybijający pieczątkę. :)

Jak zwykle bezbłędna 😃

Gratuluję, Twój post został wybrany do konkursu na najlepszy post podróżniczy tagu #pl-travelfeed, zapraszam do zapoznania się z postami konkurentów i głosowania. Za udział w głosowaniu autor postu konkursowego otrzymuje 3 pkt.

Piękne murale, mam nadzieję że będą pojawiać się coraz częściej i przełamywać miejską nudę 💚

Congratulations @pkocjan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 comments. Your next target is to reach 2000 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @pkocjan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26922.59
ETH 1880.70
USDT 1.00
SBD 2.20