Korsyka #3 - Porto-Vecchio (Portivechju)

in #engrave4 years ago (edited)
Sort:  

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=lesiopm
Post link: http://steemitworldmap.com?post=korsyka-3-porto-vecchio-portivechju


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

!tipuvote 1

This post is supported by $0.58 @tipU upvote funded by @fervi :)
@tipU voting service: instant, profitable upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @saunter, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @travelfeed! Twój post jest naprawdę się wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.07
JST 0.026
BTC 28054.11
ETH 1804.38
USDT 1.00
SBD 2.80