You are viewing a single comment's thread from:

RE: Uzależnienie od Steem'a.

Konserwacja polszczyzny to bardzo ważna sprawa i dla mnie.
Kiedy po kilkunastu latach pobytu w Grecji założyłam bloga, przeżyłam prawdziwy szok. Nie zdawałam sobie sprawy, że zdania tkwiące w głowie będę wystukiwać na klawiaturze przez długie godziny i w pocie czoła. Początki były na prawdę trudne... Wiem, że nadal brakuje mi polotu jaki miałam kiedyś ale jakoś mi to idzie a i tematyka wpisów powolutku się poszerza.
Zdecydowanie pisanie jest lepszą gimnastyką umysłu niż czytanie.

Pozdrawiam w imieniu swoim i zwierzątek :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 36675.77
ETH 1184.04
USDT 1.00
SBD 3.21