RE: Palące się łąki. Sezon na wypalanie traw rozpoczęty.

You are viewing a single comment's thread from:

Palące się łąki. Sezon na wypalanie traw rozpoczęty.

in dtube •  last month

Masz rację zapomniałem o tym, przecież kiedyś bawiłem się szkłem powiększającym w ten sposób. Jednak za często się u mnie pali na łąkach i prawie zawsze w godzinach gdy słońce powoli zachodzi.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!