RE: Palące się łąki. Sezon na wypalanie traw rozpoczęty.

You are viewing a single comment's thread from:

Palące się łąki. Sezon na wypalanie traw rozpoczęty.

in dtube •  2 months ago

Nie mówię, że to nie podpalenie, ale ty wiesz, że butelki nie zapalają poprzez nagrzanie się, a skupienie wiązki światła w jeden punkt.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Masz rację zapomniałem o tym, przecież kiedyś bawiłem się szkłem powiększającym w ten sposób. Jednak za często się u mnie pali na łąkach i prawie zawsze w godzinach gdy słońce powoli zachodzi.