Sort:  

dosta güven, düşmana korku postu olmuş :D drugwarsta turkish kanalına gelmeni tavsiye ederim yakında mafia, klan tarzı birşey oluşturacağız

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11982.75
ETH 395.03
SBD 1.05