Sort:  

dosta güven, düşmana korku postu olmuş :D drugwarsta turkish kanalına gelmeni tavsiye ederim yakında mafia, klan tarzı birşey oluşturacağız

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11843.81
ETH 394.58
SBD 1.05