Sort:  

dosta güven, düşmana korku postu olmuş :D drugwarsta turkish kanalına gelmeni tavsiye ederim yakında mafia, klan tarzı birşey oluşturacağız

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.02
BTC 11141.28
ETH 386.65
SBD 1.02