Serbian Language Moderator (LM) Application for Translations Category

Hello everyone, I’m @scienceangel and this is my official application for the position of the Serbian Language Мoderator at the translation project of @utopian-io and @davinci.witness.

DaVinci Application Cover 2.png
Modified from utopian-io

As my name suggests, I’m a scientist working in the field of cancer research, precisely on finding new potential therapeutic targets for currently incurable hematological disease, Multiple Myeloma.

During my 6-year work experience in research, and especially during the process of obtaining my PhD degree in Biology, I have published 19 original research papers and review articles in impact scientific journals, all written in English. Since English is the language of science, to be able to properly do my job, I had to become proficient in this language, both written and spoken.

As part of my contribution to the STEM community, which is supported by Utopian, I mostly blog about scientific topic I’m currently working on, and about other topics I find interesting. As a steemSTEM Mentor, I’m trying to help newbies motivated to contribute to the STEM community with quality articles.

Since Serbian language is my first language, I have translated several of my articles in Serbian, to support the development of @yu-stem community as well. I would like to form the translation team for Serbian language, because I believe that development of the Serbian community on Steemit should be further supported by providing quality content in this language.

You may check my English articles and their corresponding translations in Serbian by clicking on the following links:

English 1, Serbian 1

English 2, Serbian 2

English 3, Serbian 3

You can listen to my application in English here, and in Serbian here.

Since both Cyrillic and Latin are officially accepted and used alphabets in Serbian language, Serbian translation of my application will be written in both alphabets.

Serbian Latin


Zdravo svima, јa sam @scienceangel i ovo јe moјa zvanična priјava za mesto Moderatora za srpski jezik na proјektu prevođenja osnovanog od strane @utopian-io i @davinci.witness.

Kao što možete zaključiti iz moga imena, јa sam naučnik i radim u oblasti istraživanja raka, precizniјe, na otkrivanju novih potenciјalnih terapeutskih meta u lečenju trenutno neizlečivog hematološkog oboljenja, multiplog miјeloma.

Tokom moјe 6 godina duge kariјere u nauci, a posebno tokom procesa sticanja diplome doktora bioloških nauka, obјavila sam 19 originalnih naučnih i reviјskih radova u uticaјnim naučnim časopisima, od koјih su svi napisani na engleskom јeziku. Obzirom da јe engleski јezik јezik nauke, da bih mogla da radim posao koјim se bavim kako treba, morala sam razviti izuzetno poznavanje ovog јezika, kako pisanog, tako i govornog.

U cilju doprinosa STEM zaјednici, koјu podržava Utopian, blog koјi vodim јe uglavnom naučnog sadržaјa, o temi koјom se trenutno bavim kao i o drugim temama koјe smatram zanimljivim. Kao SteemSTEM Mentor daјem sve od sebe da pomognem novim članovima koјi su motivisani da daјu svoј doprinos STEM zaјednici pisanjem kvalitetnih članaka.

Pošto јe srpski moј maternji јezik, prevela sam nekoliko svoјih članaka na srpski, u cilju doprinosa razvoјu @yu-stem zaјednice. Želela bih da oformim tim za prevođenje na srpski јezik, јer smatram da razvoј srpske zaјednice na Steemit platformi treba dalje podsticati, tako što ćemo biti u prilici da obezbedimo kvalitetan sadržaј na ovom јeziku.

Serbian Cyrillic


Здраво свима, ја сам @scienceangel и ово је моја званична пријава за место Модератора за српски jезик на пројекту превођења основаног од стране @utopian-io и @davinci.witness.

Као што можете закључити из мога имена, ја сам научник и радим у области истраживања рака, прецизније, на откривању нових потенцијалних терапеутских мета у лечењу тренутно неизлечивог хематолошког обољења, мултиплог мијелома.

Током моје 6 година дуге каријере у науци, а посебно током процеса стицања дипломе доктора биолошких наука, објавила сам 19 оригиналних научних и ревијских радова у утицајним научним часописима, од којих су сви написани на енглеском језику. Обзиром да је енглески језик језик науке, да бих могла да радим посао којим се бавим како треба, морала сам развити изузетно познавање овог језика, како писаног, тако и говорног.

У циљу доприноса STEM заједници, коју подржава Utopian, блог који водим је углавном научног садржаја, о теми којом се тренутно бавим као и о другим темама које сматрам занимљивим. Као SteemSTEM Ментор дајем све од себе да помогнем новим члановима који су мотивисани да дају свој допринос STEM заједници писањем квалитетних чланака.

Пошто је српски мој матерњи језик, превела сам неколико својих чланака на српски, у циљу доприноса развојy @yu-stem заједнице. Желела бих да оформим тим за превођење на српски језик, јер сматрам да развој српске заједнице на Steemit платформи треба даље подстицати, тако што ћемо бити у прилици да обезбедимо квалитетан садржај на овом језику.

scienceangel.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I support this application 100%.

·

Thank you so much @zest!!! ❤❤❤

Изврсна иницијатива и пуно успеха на конкурсу за модератора, @scienceangel :)

·

Хвала пуно!!! :)

·
·

Нема на чему, @scienceangel. Имам једно ситно питање, пошто си ментор SteemSTEM заједнице. Да ли би се овај текст квалификовао за SteemSTEM таг?

https://steemit.com/photography/@lighteye/nikon-z6-and-z7-official

·
·
·

Могао би да буде, с тим што бих ја препоручила пар измена/додатака:

  • Слике би морале бити "Labelled for reuse" цитиране/кредитоване према SteemSTEM правилима
  • Чланак не би смео да садржи копиране делове текста са других сајтова
  • Било би добро да садржи више детаља о перформансама сваког од модела, и компаративни пресек (по чему је који модел бољи и зашто)
  • На крају, било би добро да чланак садржи утисак/стручно мишљење аутора о поменутим моделима

Ако имате још неких питања везаних за SteemSTEM, позивам Вас да нам се придружите на Discord каналу, тамо ме можете контактирати директно: https://discord.gg/pcgTDz

·
·
·
·

Хвала на брзом одговору, @scienceangel :)

Congrats :D

·

This is still just an application, but thanks anyway! :)

·
·

I believe so much in you I am sure of your success 😂😂😂

·
·
·

Here's a sentence I haven't heard for a while :)

Thank you for sharing your multiple talents with us! Sorry if this is a strange question, but where exactly do you do your research?

I have a dear, Italian colleague that is currently in Serbia collaborating on research with a professor from Novi Sad/University of Alma Mater Europea/School of Medicine Pristina. In my own experience, research circles tend to be very small, so I was curious if there was a connection.

·

I'm in France right now, left Serbia two years ago, so I'm afraid I don't know your colleague :)

·
·

Ah, ok. Thank you, anyway. Enjoy France!