Çuğullar

in cugullar •  4 months ago

cuğullar.jpg

Heç uşaq vaxtı xəbərçilik üstündə döyülmüsünüz? Bəs xəbərçilik etdiyiniz üçün sizə konfet boyun olan nənəniz olub? Heç müdirinizə xoş gəlmək üçün iş yoldaşınızı “pod udar” qoymusunuz? Bəs sizin belə iş yoldaşlarınız olub? Heç onlar haqqında kitab yazmaq istəyiniz olub? Yaza bilməmisiniz? Bəs onlar haqqında kitab necə oxumaq istəyərdinizmi? O zaman sizə sürpriz kitabım var. Tanınmış jurnalist Azər Qismətin bu yaxınlarda çap olunmuş “Çuğullar” kitabı sizə çuğulluğun incəlikləri, xəbərçiliyin morfologiyası, çuğulların genetik kodları və sadalayıb “spoyler”(sözün tərcüməsini tapa bilmədim) vermək istəmədiyim digər nüanslarla zəngin məlumat verəcək. Siz bu kitabı ilk dəfə oxuyanda ətrafdakı tanışları görəcəksiniz. İkinci dəfə oxuyub o tanışların xarakterik xüsusiyyətlərini yenidən tədqiq edəcəksiniz. Üçüncü oxuda isə artıq bir bədən dilini öyrənmiş tərcüman kimi onlarla hansı məqamda necə rəftar etməyi məşq etmiş etmiş olacaqsınız.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bəs sizi şantaj edən olubmu?

·

o qədər olub ki ))))

Congratulations @jale-85! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

·

Thank you ))