Sort:  

Çok güzel 😊 uzun süre aklımda olan ve yapamadığım bir özelliği yine anlatmış olmanız çok iyi bu yazı ile de coogger'ın gelişimine katkı sağlamıştınız, bu içerik ilede sağlamış oldunuz yakında coogger'a gerektiğinde mail gönderecek sistemi sizin sayenizde eklemiş olacağım, teşekkürler 🤘

Posted using www.coogger.com

Öğreniyorum galiba . 😀

Posted using www.coogger.com

Bilgi platformu zaten herkes herkesten birşeyler öğreniyor 😀😀

Posted using www.coogger.com

@hakancelik Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana .

Posted using www.coogger.com

Screenshot_2019-02-24-15-53-37-725_com.android.chrome.png

İşaretledigim yere tıklayıp yorumunuzu açılan sekmeden yazarsanız şuan benim yaptığım gibi yoruma cevap vermiş olursunuz 😊 galiba henüz buda fark edilmemiş.)

Posted using www.coogger.com

Congratulations @mahsumclkblk! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26574.39
ETH 1851.71
USDT 1.00
SBD 2.25