You are viewing a single comment's thread from:

RE: The Communities of the Month Support Program - Applications for October [Deadline extended]

We are the Steemit Azerbaijan Community!

Here is our application for the October Support Program.

application for community support program.png

Thank you very much for everything, dear Steemit Team! :)

We love Steemit. We're growing with Steemit. ❤️ ✌️🦾

Sort:  

Almost all of the rewards from the support program we won last month were invested in SP. I hope we will be selected for next month as well.

I would like to express my endless thanks to all the members of the community for their activity and SP investments coming from the post rewards upvoted by Booming. We will one day be one of the biggest communities on Steemit. :)

Biz birlikdə güclüyük!!! @revan746 admin Steemit Azerbaijan Community and founder

Biz bacaracayıq.

Bəli Steemit Azərbaycan topluluğu inamlı və mətin addımlarla məqsədinə doğru irəlilməkdə davam edir. Biz ən yaxşısı olacayıq. Bu səfər ilk siyahıda olacağımıza heç şübhəm yoxdur. Biz böyük bir ailəyik. Hər birimizə uğurlar.

İnanıramki bizdə hər şey alınacaq. Və bu bizim gələcədəki böyük uğurlarımıza gedən yoldakı kiçik addımlarımızdır. Steemit Azərbaycan ən yaxşısı olacaq. Və bütün steemit platforması istifadəçiləri bizlər sayəsində Azərbaycanı tanıyacaq....

Hər zaman uğur qazanmağa nail olmağa,çalışan bir komanda olaraq,bu dəfədə qazanacağımıza inanırıq.

Hər birimizə Uğurlar Dostlar! Nə yaxşı ki burdayıq.

Əla.Hamıya uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, biz qalib gələcəyik.

Təbriklərə məndə qoşuluram.Əməyi olan hər bir kəsə təşəkkurlər

Bu dəfədə qazanacağımıza inanıram🤝

Hərkəsi salamlayıram möhtəşəm olmuş.Təbriklər🎉🎊👑

Oley işte bu yaşasın Steemit Azerbaijan

Biz birlikdə güclüyük. Uğurlar😍

Var ol Steemit Azerbaijan !!!

Uğurlar Steemit Azərbaycan, uğurlar Dostlar

İrəli Steemit Azərbaycan!!!

Biz ən yaxşıyıq

Uğurlar Dosrlar Uğurlar Steemit Azərbaycan komandası

Biz birlikdə güclüyük Bir olaq Güclü olaq. Yaşasın Steemit Azərbaycan

Qalib gələcəyik🙏

BELƏ BİR QRUPDA OLDUĞUMA GÖRƏ FƏXR EDİRƏM. Dostlar çəkilən əziyyətlərə görə hər kəsə minnətdaram. Hamınızdan ALLAH razı olsun. İNŞƏƏALLAH uğurlarımızın davamı gələr, əziyyətlərimiz yerdə qalmaz. AMİN🤲

Steemit Azərbaycan ən yaxşısıdır

Good luck to all. I'm so much happy 😍

Biz birlikdə güclüyük. Steemit Azərbaycan bir gün ən güclü topluluqlardan birisi olacaq 😎

Steemit Azərbaycan ən yaxşısıdır

Coin Marketplace

STEEM 0.70
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54661.55
ETH 4115.26
BNB 599.32
SBD 7.05