AMAN DİKKAT!!! [COINTURK 22. PROJESİ][semihbalkanli#6792]

in #cointurk4 years ago (edited)

Arkadaşlar selamlar,

Uzun bir aradan sonra tekrardan, @Kusadasi ‘nin Cointurk etiketli 22. Projesi kapsamında sizlerin karşısındayım. Bu yazımda sizlere, “Scam coin” lere ilişkin bir takım bilgi ve düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Scam coinler nelerdir? Bir coinin “scam coin” olup olmadığını nasıl anlarız? “Scam coin”lerden neden uzak durmamız gerekir? Vb. sorulara cevap vermeye çalışacağım. Yazmış olduğum yazının faydalı olmasını temenni ediyorum.

KAPAK-4-780x405.jpg
KAYNAK

SCAM COİN NEDİR?

Öncelikle bilinmedir ki; bizler de dahil olmak üzere herkes, kendi kripto parasını yaratabilmektedir. Ancak, yaratacak olduğumuz bu kripto paraları hangi amacı gözeterek yaratıyoruz, sorusu kritik bir öneme sahiptir. Eğer, kripto para dünyasında eksik kalan bir alanı doldurma gibi bir hedefi güdüyorsak, var olan boşluğu ne kadar doldurabildiğimiz ile doğrudan orantılı olarak, yaratmış olduğumuz kripto para karşılık bulacaktır veya bulmayacaktır. Bu tarz bir kripto paraya yatırım yapma düşüncesindeysek eğer, yapmamız gereken tek şey, bu kripto paranın işlevinin ileride hangi boyutlara ulaşabileceğini tahmin etmemizdir. Bahsetmiş olduğumuz bu olguda, yatırımcılar adına kripto para dünyasının doğasını ortaya koyan bir nitelik taşımaktadır.

images (2).jpg
KAYNAK

Ancak, ortaya çıkan veya çıkmakta olan öyle kripto paralar vardır ki; kripto para dünyasının hiçbir ihtiyacına cevap verecek bir nitelik taşımaz. Tanıtım aşamalarında gerçeklik dışı birçok vaatler ile sizlerin karşısına çıkarlar. Ve belki de en belirleyici özelliklerinden biri olarak söyleyebiliriz ki, hitap ettikleri tek kesim yatırımcılardır. Bütün uğraşları sizleri o kripto paraya yatırım yapmaya yöneltmektir. İşte bu kripto paralar, art niyet taşıyan kişiler tarafından ortaya çıkarılmış kripto paralardır. Bizlerde bu kripto paralara kısaca, “scam coin” demekteyiz.

images (1).jpg
KAYNAK

SCAM COİNLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR VE NASIL ANLAŞILIRLAR?

Kripto paraların en temel özelliği nedir diye bir soru sorduğumuzda, şüphesiz ilk verilecek cevaplardan biri merkezsiz oluşları olacaktır. Bir kripto para için en önemli olgu, herhangi bir otorite tarafından kontrol edilemeyişidir. Sadece kullanıcılarının kararları doğrultusunda hareket eden bir değerin (değişim aracının), ani değer kayıpları yaşaması çok mümkün değildir. Bununla birlikte baktığımızda yeni oluşan bir kripto paranın, planlanmış olan üretilecek miktarının kullanıcılarına adil bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Ancak, scam coinler bunun tam da böyle işlemediğini görmekteyiz. Kötü amaçlar çerçevesinde geliştirilen bir coin, tanıtımı aşamasında ve daha piyasaya sürülmemiş iken, planlanmış üretim miktarının büyük bir oranı, geliştiriciler tarafından stoklanmış haldedir. Ve bunun sonucunda piyasaya sürülmüş olan coin miktarı toplamın çok küçük bir kısmını oluşturur. Geliştiricilerinin belli dikkat çeken reklamları sonucunda bu coin olası bir değer artışı yaşayabilir. Eğer bu coinin değeri artmış ise geliştiriciler elinde stokta bulundurduğu coinleri satarak büyük oranda kar elde ederler ve böylece, piyasada çok miktarda coin olacağından değer ani bir düşüş yaşar. Bu şekilde ise, coine yatırım amacıyla yaklaşan kişiler adına büyük kayıplar gerçekleşir.

images.jpg
KAYNAK

Diğer bir yönüyle, aklımızdan kesinlikle çıkarmamamız gereken şey, kripto paraların ortaya çıkış amaçlarıdır. Kripto paralar kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Son yıllarda yüksek ölçüde değer kazanan kripto paralar, kullanıcılarına bir yatırım aracı algısı yaratmıştır. Ancak, kripto paralar; hızlı, güvenli ve düşük bir maliyet ile para transferi imkânı sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Yeni çıkacak coinlere de bu yönüyle, hangi teknolojiyi kullandığı, hangi boşluğu dolduracak olduğu ve kullanıcılarına hangi kolaylıklar sağladığı sorularıyla yaklaşmak zaruridir. Tanıtım aşamasında sadece yatırımcılara yönelik reklamlarda bulunan bir coinin scam coin olması çok mümkündür.

indir.jpg
KAYNAK

Tüm bu özellikleriyle birlikte, eğer yatırım yapmak amacıyla kripto para dünyasına giriyor isek, scam coinlerden kesinlikle kaçınmamız gerekmektedir. Aksi taktirde, mali olarak kayıplar yaşamamız ihtimali çok yüksektir.

scam-warning.jpg
KAYNAK

Eğer fikir ve önerileriniz varsa yorumlar kısmında yazarsanız mutlu olurum. Ayrıca, [email protected] adresinden de bana ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki Cointurk projesinde görüşmek üzere. Sevgiler...

Sort:  

Postunuzda Projemizin 5. kurala uyulmamıştır. Düzelttikten sonra Discord üzerinden destek ekibi ile iletişime geçiniz.

İlgilenildi.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihbalkanli from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Emeğinize sağlık çok açıklayıcı ve bilgi dolu bir paylaşım olmuş.

Teşekkürler.

Congratulations @semihbalkanli! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Do not miss the last announcement from @steemitboard!