OmiseGo'nun Özellikleri ve amacı [Cointurk 29. Projesi] metin#7027

in #cointurk4 years ago

OmiseGo (OMG) Nedir?

  • Merkezsiz para birimleri karşısında geçek zamanlı eşler arasında değer takası ve ödeme servisi sağlayan,e cüzdanlarda kullanılan genel bir etheryum tabanlı bi finansal teknolojidir.OmiseGo ağı dijital cüzdan çerçevesi aracılığıyla 2017 yılının son dilimden itibaren katılımcılar tarafından erişilebilir şekle getirildi.

  • 2013 yılında proje hazırlanmış olup Tayland, japonya,Singapur ve Endenozya da hizmet vermeye başlayan,oldukça başarılı bir fintech şirketi omise'nin bir parçasıdır.Proje Tayland'ın traji yüksek bir haber sağlayıcısına kapak oldu ve geleceği hakkında önemli insanlar tarafından önerildi ve takip edildi.

  • Etheryum vakfı Devgrants adlı programa 2015 yılında 100.000 dolar hibe desteği sağladı.

  • OmiseGo nun geleceği olan çok iyi bir ıco su vardı.Satışş önecesi 100 milyol dolarlık bir bütçe olduğu rapor edilmişti ancak sene sonunu 25 milyon dolarla kapattı.

  • OmiseGo çok sayıda değerli bilim insanı tarafındanda önerilmişti bunların başında Etheryum yaratıcısı Vitalik Buterin ve Lightning Network yaratıısı olan çok önemli bilgisayar bilimcisi Joseph Poon omiseGo yu önermektedir.

OmiseGo nun Blockcahain özellikleri:

  • Merkezssiz bir yapıya sahip
  • Otamatik takas ağı
  • Takas ve çözümleme blockchain ağı içinde sonuçlanır.
    -Likidite sağlayan bir sitem.

OmiseGo 2017 yılında faliyete geçmiş ve sağlam bir yapıya sahip olduğu ekibi ve bu projeyi öneren kişilerin bu piyasada çok saygın ve kendini kanıtlamış insanlar olması omiseGo nun gelecek yıllarda daha çok gelişerek ve kendini güncelleyerek daha iyi yerlere gelebileceği düşüncesi bence gerçekçi bi yaklaşım olur.Total suppluy ı 142 milyon olna omiseGo'nun bu toplam sayısı bence çok makul ve kendini geliştirip,güncellediği ve yol haritasına uygun davradığı taktirde diğer kripto paraların önüne geçebileceği söylenebilir.OmiseGO'nun bugünkü piyasa fiyatı 14 dolarlar seviyesinde,ilerki zamanlarda değerinin artacağını düşünüyorum.

30.cointurk projesin'e önerim akıllı sözleşmeler nedir,gelecekte yaşamımızın neresinde yer alabilirler.

Resim Kaynak

Sort:  

Congratulations @kahkaha! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kahkaha! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 21456.28
ETH 1706.34
USDT 1.00
SBD 2.89