DOLAR [Cointurk 31. Projesi] discord= Square_Sausage#5674

in cointurk •  last year 

 Dolar, ABD'nin para birimidir. Dolar dünyada öyle bir altyapı oluşturmuşki, ülkelerle de dünya üzerinde kullanılan en yaygın para birimidir. Dünyada uluslar birbiri ile ticaret yaparken para birimi olarak %60 Amerikan Dolarını kullanıyor.

ABD doları neden bu kadar çok kullanılıyor ?

1914-1918 yılları arasında geçen birinci Dünya Savaşı ve daha sonra 1939-1945 te ikinci Dünya Savaşı’nda ABD doları resmen pusuya yatmış çıta gibi dünyaya sıçradı. Çünkü Uluslar arası bir savaş vardı. Bu ekonomik anlamda güçlü devletler birbiri ile savaş halinde bütçesini savaşa harcamakta ve para birimleri Dolar karşısında değer kaybetmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri ise bu savaşlara katılmamış sadece dışardan desteklemiştir. Savaşı dışardan destekleyen ABD Doları bu durumu fırsat bilip ticaretini yapıyor bir yandan da savaş halindeki devletlere silah satıp değerine değer katıyordu. Bu durum dikkatleri üzerine çekti, petrol bakımından zengin olan ülkeler de petrolü savaşan devletlerin para birimi ile değilde değerine değer katan Amerikan Doları ile satmaya başladı ve böylece Amerikan Doları dünyaya yayılmaya başladı.

görsel url

Şuanki dolar grafiklerine bakacak olursak türk lirası karısında bayağı değeri artmış durumda. Bu durum bizim ne kadar canımızı sıkıyor çünkü biz bir çok ürünü dışarıya bağımlı olarak alıyoruz belki Türk Liramızdaki gelirimiz aynıyken Türk Lirası giderimiz artmış oluyor. Dolar an itibariyle 4,73875257 Türk Lirası malum ülkedeki seçimlerin sebebi ekonomik sebeblerden dolayı görünüyor. Bir çok Dolar analiz uzmanları türkiyede doların seçimden sonra %15 devalasyon olacağını tahmin ediyor. Hiç kimse bunun olmasını istemiyor tabikide ama bu birazda devlet politikacılarının elinde.

Doları düşürmek için ne yapmalıyız ?

1- İdeolojiden çok ekenominin gereklerine göre davranırsak,

2- Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılar ülkemizdeki adalet sistemine güvenip yatırımlarını bizim ülkemize çekerse,

3- İnşaat spekülasyonları yerine bilinçli sanayi teşvikleri olursa,

4- Markalı ve katma değerli ürünler üretir ihrac edersek,

5-Yurt dışına giden beyin göçü ülkemize güvenip geri dönerse, 

Tabi bunların tersi olursa da Dolar 5 deil 10 Türk Lirasına bile çıkar!


32.Proje önerisi

Son zamanlardaki coin dolandırıcılarını görüyoruz, yatırım yaparken coinleri nasıl seçmeliyiz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Square_Sausage from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @efehantr! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!