Some suggestions for good serials / Güzel dizi önerisi

in #cinema3 years ago

[EN]
Can you suggest some good serials that not finalized or recently finalized? I am looking for some good and quality productions. What nowadays i watch is:

[TR]
Son zamanlarda yayında olan veya yakın zamanda da bitmiş olan, beğendiğiniz ve önerebileceğiniz diziler var mıdır?
Güzel birşeyler izlemek istiyorum :) Hade bakalım sevgili Steemianlar.
Şu an izlediklerim:

Narcos
https://www.imdb.com/title/tt2707408/

Stanger Things
https://www.imdb.com/title/tt4574334/

Marco Polo
https://www.imdb.com/title/tt2189461/


Source

Sort:  

Çok iyi yorumlar aldım, bende henüz fırsat bulup başlamadım ama listenin başında olduğunu söylemek isterim :)

Tepedeki Ev

Teşekkürler. Bir kontrol edeyim bakiim :)

Tepedeki Ev yazmaya gelmiştim ama önerilmiş bile :) Ben de başlayacağım henüz izlemedim ama çok tavsiye edildi.

Mr. Robot dizisini tavsiye ederim. Özellikle teknoloji, yazılım ve kripto alanında yakından ilgiliyseniz kaçırılmayacak bir seri. Yakında 4.sezonu ( son sezon ) yayına başlayacak.

O bizim olmazsa olmazımız :) teşekkürler ;)

bununla ilgili bir post yayınlamıştım aylar önce, 10 tane dizi hakkında kısa kısa yorumum var, izninizle paylaşıyorum:

https://steemit.com/tr/@netknight/25-adet-yabanci-dizi-oenerisi

Çook teşekkürler. Baya güzel olmuş. Dikkate alacağım muhakkak ;)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (28.57%)
Summoned by @mahsumakbas
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.063
BTC 49370.84
ETH 4124.67
BNB 568.61
SBD 6.20