panikrteckova

in cesky •  2 months ago

víte jak fungují články na steemitu ? Tak asi takhle . Včera v noci někdo dělal hrozný rámus u prádelní šnůry . já hrdina jsem vyběhnul ven a chtěl jsem křičet jako co se tu děje ale stála tam nějaká osoba a věšela montérky . na chvíli se otočila a praví , víš jak špatně jde dolú tráva a hlína s kolen ? nevědel jsem co mám říct ale vyplodil jsem co tady děláte , na to se znovu otočila a v tu chvíli jsem si všimnul že to je krteček a má natáčky . Ale od prádelních šnůr se ozvalo / ted spí tak mu můžu vyprát kalhoty . Zamrazilo mi ale šel jsem blíž , byla to paní krtečková a ukazovala mi telefon . byl to můj telefon a zvonil na něm budik . Myslím si že hromada lidí by mohla závidět tenhle sen .
pozor čtení článku v pozdních večerních hodinách způsobuje živé sny :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Přidej si k postu tag #panikrteckova

·

já vůbec nevím jak to ted mám zpětně udělat

·
·

Pod postem máš odkazy Reply Edit Delete.
Pomocí Edit se přepneš na úpravu postu (můžeš jen 7 dní od zveřejnění) a do seznamu tagů, kde máš cesky doplníš mezeru a panikrteckova

·
·
·

děkuju

super :)

Congratulations @womic! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!