Čau lidičky

in #cesky4 years ago

Dnes po práci a po splnění úkolů v Drugwars jsem si řekl že se pustím do úklidu dílny ze které se tak nějak prominte ten výraz , stalo skladiště bordelu :D . Našel jsem ale jinou zábavu na podvečer . Objevil jsem zbytek ořechů z vánoc a dá se tenhle druh práce dělat doma v teple a tak začala příprava . Donesl jsem zbylé ořechy .
20200130_163346.jpg

Nalil jsem si trošku rumu ale samozdřejmě jen v rámci ochutnání změny chuti v soudku :D

20200130_163508.jpg

Abych nezapomněl po jídle a po práci pivko a jde se na to

20200130_164314.jpg

Tak přeji příjemný večer .

Sort:  

Ani se neptám, co z těch ořechů bude, ale tuším že buchta ne :-).
Jen tak mimochodem. !trdo jde dát jen na komentář k článku. Na komentář komentáře nereaguje. K tomu je vhodnější !BEER

#milkandtators

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @womic!
@womic will receive 0.16748775 TRDO & @bucipuci will get 0.11165850 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

já ještě právě nevím co s tím ale budeme mít v červnu oslavu tak asi směníme v cukrárně . ps ořechovka s toho nejde ta se dělá ze zelených :D

Hezký večer i tobě ;)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @womic!
@womic will receive 1.12411800 TRDO & @jjprac will get 0.74941200 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @womic!
@womic will receive 0.27938925 TRDO & @krakonos will get 0.18625950 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

taky !trdo


Hey @womic, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @womic!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @womic, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @womic, here is a little bit of BEER from @petrvl for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @womic, your post successfully recieved 1.570995 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.1862595 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.1116585 TRDO curation
@jjprac earned : 0.749412 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

coffeea Lucky you @womic here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69849.38
ETH 3709.01
USDT 1.00
SBD 3.73