A Facebok nás nutí dát se do blbnutí..

in #cesky2 years ago (edited)

Nejen články tady ,ale i na FB mne občas donutí kroutit hlavou jak na tenise. Tentokrát se nás snažili Na téma požáry po celé zemi požár.jpgnejdříve nás mel článek nasměrovat na uprchlíky viz odkaz na video https://www.facebook.com/VofEurope/videos/284675409135196/
Tam se snaží člověku vnutit představu, že za vše mohou uprchlíci... Jaj ta pakáž! zapalovali v Řecku (mimochodem opravdu aktuální video 14,5,2019)takže podle aktuálního článku mohou za všechny požáry včetně polárního kruhu! Tak! A žerte jim to plnou pusou! Dalším pokus o uklidnění, jako že se nic neděje najdete zde : https://www.facebook.com/100016499793464/videos/490883871471602/ je to údajně řízené ale nikdo neví kdo to řídí...
Další jasná věc! Lidi bojte se Za všechno mohou Satanisti!To vše je uměle vytvořené Satanistami oni mají skrýš podzemí a nahoře exodus raketami na jinou planetu !!! Nás tady nechají na pospas je vymalováno Armadegon !!!! POŽÁRY NA SIBIŘI, ALJAŠCE, V AMAZONII A GRÓNSKU VYVOLALY ŘÍZENÉ ENERGETICKÉ ZBRANĚ zde odkaz na celý článek :https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2424142991149704&set=a.1554347031462642&type=3&eid=ARBP-7Lk_I8yH5jlwSU3Lct-vnP9VntOmQaRepl6UOQe5OqJgvqjw8XjjzIerG2y4wuR-9NNni07q4kq&xts%5B0%5D=68.ARCGqymm_yXcs0icTNt_1LuGxG8vwWClBezAkZ5QbWingp50k3cYHBSh2R-LkFsr_fPrS1gc2QC8ZVmSZXcVBpZFBI2clZIRAX94FxDMTrHb6l2aiCkFqrDQZnKa9r7RHaDKyuNMUdlARjU-6dy5BU777tiLM9U587BuISrkbf7AAOBpuEk13ZDfNhqzjD4gADwSsxRZqX0rT8yP5N_BmPL5sr1XFZsA6drgBFYOkxlS6pAQtlF6QPfZ2KMm2hoXeWO6Z_YBJtDyWvsH19pXViyaFA_XQsscIzZ6P3T2_Y9n5bzWSgX3Cp2IvCKEVMIeHAEHBIjyNNRL2v5uKT49Cr8GMkM4LQ&tn=EHH-R je to cílené na vyhubení lidstva! jsme tu nadbytečné množství proto... https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/permalink/2313293678913001/ No paráda! Nakonec jsem se dočetl že za to můžou mimozemštani.. to ani nebudu dávat odkaz..

Nakonec něco na odlehčení...
Slečno, vidím,že pijete smoothie , To je super, zdravý životní styl. Co v něm máte? Jahody, vodku a antidepresiva

Not only articles here, but also on FB sometimes makes me shake my head like tennis. This time they tried us On the topic of fires all over the country požár.jpgfirst the article should direct us to refugees see the video link https://www.facebook.com/VofEurope/videos/284675409135196/
There they try to impose the idea that the refugees are responsible for everything. ignited in Greece (by the way really up-to-date video 14,5,2019) so according to the current article are responsible for all fires including the Arctic Circle! So! And eat it with their mouth full! Another attempt to calm down like nothing happens can be found here: https://www.facebook.com/100016499793464/videos/490883871471602/ It's supposedly driven but no one knows who manages it ...
Another clear thing! People are afraid of everything Satanists can do It all is artificially created by Satanists they have a stash of underground and above exodus rockets to another planet !!! Armadegon is painted here !!!! FIRES in Siberia, Alaska and Greenland in the Amazon caused CONTROLLED ENERGY WEAPONS find a link to the full article: https: //www.facebook.com/photo.php? Fbid = 2424142991149704 & set = a.1554347031462642 & type = 3 & eid = ARBP-7Lk_I8yH5jlwSU3Lct-vnP9VntOmQaRepl6UOQe5OqJgvqjw8XjjzIerG2y4wuR- 9NNni07q4kq & XTS% 5B0% 5D = 68.ARCGqymm_yXcs0icTNt_1LuGxG8vwWClBezAkZ5QbWingp50k3cYHBSh2R-LkFsr_fPrS1gc2QC8ZVmSZXcVBpZFBI2clZIRAX94FxDMTrHb6l2aiCkFqrDQZnKa9r7RHaDKyuNMUdlARjU-6dy5BU777tiLM9U587BuISrkbf7AAOBpuEk13ZDfNhqzjD4gADwSsxRZqX0rT8yP5N_BmPL5sr1XFZsA6drgBFYOkxlS6pAQtlF6QPfZ2KMm2hoXeWO6Z_YBJtDyWvsH19pXViyaFA_XQsscIzZ6P3T2_Y9n5bzWSgX3Cp2IvCKEVMIeHAEHBIjyNNRL2v5uKT49Cr8GMkM4LQ & EHH = TN-R is the targeted eradication of mankind! we are here an abundance of proto ... https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/permalink/2313293678913001/ Oh great! Finally, I read that it is the aliens .. it will not even give a message ..

Finally something to lighten ...
Miss, I see that you drink smoothie, This is a cool, healthy lifestyle. What do you have in it? Strawberries, vodka and antidepressants

Sort:  

FCB je dokonalý zdroj dezinformací...
!BEER

UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations @transom! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @transom, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

kde je ten upvot boost za 7usd?


Congratulations @transom!
You raised your level and are now a Dolphin!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!