You are viewing a single comment's thread from:

RE: Vánoce a rovnováha

in #cesky4 years ago

Krásné Vánoce i tobě a celé tvé rodině! :) Fotka je úžasná. Jen se obávám, že takovéto zimní scenérie u nás budou čím dál vzácnější...

@tipu curate

Sort:  

Je to foceno během loňského výšlapu na Radhošť. Bohužel chybějící sníh je i chybějící podzemní voda. A letos je to opět extrém. Včera jsme na procházce koukali na kočičky, takže jsem vlastně nevěděl, jestli už nejsou Velikonoce...

Kde trávíte letošní Vánoce vy?

Jo, ten váš loňský výlet do Beskyd si pamatuju, právě kvůli těm úžasným fotkám :) Klimatické změny jsou holt krutá realita no...

My jsme se v listopadu přesunuli na Azory.

Takže ty vaše plážová přání jsou vlastně online... Tak super! ;)

Tak já zatím píšu spíš o horách a jezerech, ale ano, všechny naše azorské posty jsou "live" :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66086.15
ETH 3548.75
USDT 1.00
SBD 2.58