TOP 5 - PŘÁTELSTVÍ

in #cesky2 years ago

Disclaimer –This text is written in my ugly native language, so if you are not a Czech don't open it, thanks.

Tak nějak jsme se na steemit srazu shodli na tom, že psát TOP5 a TOP10 nejlepších způsobů, jak zhubnout, nebo uspokojit partnera je velice záslužná a vážená práce. Kvalita těchto článku je srovnatelná s nejlepšími knihami a psanými texty obecně. Tak mě napadlo tuto myšlenku promítnout do téma týdne, kterým je přátelství a náramně se mi to hodí do krámu. Na začátek, bych rád podotkl, že moc kamarádů nemám, jelikož jsem velice zlý a nepříjemný člověk, takže co já o tom vlastně vím.

5) Nucené přátelství

Každý z nás ho jistě zažil, myslíte-li si že ne, tak si vzpomeňte na školu a na práci. Na těchto dvou místech se setkává spousta náhodných lidí a očekává se od nich nějaká spolupráce. To může být vyloženě těžké, jelikož si lidé občas nesednou. To se stává běžně. Já prošel za svůj život hodně tříd ve škole a kamarády ze školy v podstatě nemám. Pár lidí rád uvidím 1x za rok, to je ale vše. Co se práce týče, je hrozně moc moderní dělat teambuildingy a podobné věci, což je ten samý případ. Nikdo ovšem nemyslí na to, že by dotyčná osoba radši trávila čas se svými blízkými, a ne s lidmi, které vidíme 8 hodin denně. Takže ve finále můžete trávit čas vymezený pro vaše osobní volno, s „kamarády“ které nemáte rádi, jen protože by se to mohlo projevit na výplatní pásce.

4) Společné téma přátelství

Znáte to, máte nějaký koníček a dělat věci samotní je nuda, tak si najdete člověka, se kterým se můžete bavit jenom o tom daném tématu. Ono celkově doopravdy se „spřátelit“ v dospělosti je trochu složité, možná i těžší než si najít partnera/ku. Protože sedět někde na baru a začít se bavit s jiným člověkem stejného pohlaví, stále přijde hodně lidem divné. Zato začít se bavit o společném tématu a pak zjistit, že mi vlastně dotyčný vyhovuje je docela fajn věc. Obrovská výhoda oproti bodu 5. je, že je nevídáte 8 hodin denně, tudíž můžete i riskovat a moc se nepřetvařovat.

3) „Má hodně peněz“ přátelství

Tady se pokusím nebýt zlý. Obecně si myslím, že je dobré se přátelit s podobnou vrstvou, za jakou se považujete. To hnedka vyznělo špatně, ale celkově je to taková bolestivá pravda. Málo kdy vidíte nádeníka (jako jsem já), kamarádit se s generálním ředitelem. Každý má úplně jiný život a co by si asi ti dva povídali. Ovšem zde je ten fígl, lidé se celkově dobře přetvařují, a tedy můžete mít kamaráda s profitem! Jen pozor, řekl bych že to bude vyčerpávat.

2) Nic mě nenapadá dát na druhé místo, ale chci napsat TOP5, protože TOP4 zní špatně-přátelství

friendship-816x613.jpeg

1)Opravdové přátelství

Tohle je asi jediná a správná varianta. Ať už jste dané kamarády potkali v práci, ve škole, při sestavování letadýlek na ovládání nebo hraní video her, je to jedno. Důležitá je jedna věc: Uděláte si na ně čas, protože chcete. „Teď nemám čas“ skoro neexistuje (jasně že jo, ale v rámci mezí). Jak už jsem jednou psal, všechno je o prioritách. Kolik takových opravdových přátel každý má? To nevím, ale řek bych že jich bude pomálu. Já mám 3.


Na konec bych chtěl uvést, že po sepsání článku jsem se dozvěděl, že téma týdne se změnilo, což mě velice ranilo. Tak mě za to snad neukřižujete.

Sort:  

hey dude :)
I wanted to ask if you can vote for me as a witness.
I need a bit of support to get my first block

Hi masn, sorry I have no more votes left :D

Congratulations @grimmyx! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @grimmyx! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @grimmyx! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18101.79
ETH 554.25
SBD 1.16