Stupně vítězů

in #cesky3 years ago

Zdravím....

Soutěž plná zvratů, jak jen se patří. Jistě si ji užili, jak samotní soutěžící, tak i čtenáři a hlasující. Každá soutěž má vítěze, které se nyní sluší odměnit podle dohody.

Teoreticky, jste psali o 100Steemu, jak se píše v komentářích. Prakticky, přislíbených 22Steem jako bonus se navyšuje na 110Steem.

Rozdělení je v poměru 10:7:3:1:1, jak bylo slíbeno.

  1. 50Steem @bucipuci
  2. 35Steem @petrvl
  3. 15Steem @petecko
  4. 5Steem @greenmask9
  5. 5Steem @jjprac

Na shledanou u příští soutěže.

Sort:  

děkuji :)

Ještě jednou mnohonásobné díky :-D

Díky moc ;-)

Vítězům gratuluji, všem zúčastněným přeji více úspěchu příště. Těm, kteří se tentokrát nezúčastnili, přeji příště více času či odvahy nebo obojího. Velmi děkuji všem donátorům a hlavně @godfish'ovi za organizaci soutěže.
A samozřejmě @cesky'mu patří velký dík za jeho kurátorskou aktivitu v naší komunitě.

Congratulations @cesky! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Wow, ty si realny clovek? :D No pekne! Dik za support :)...haha prave som ta upvotol po payoute, co uz :)

Congratulations @cesky! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @cesky! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Nice Post that you share

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.030
BTC 20109.10
ETH 1135.00
USDT 1.00
SBD 2.92