My birdies taking a bath

in busy •  11 months ago


3d62890f1320b9da1cd4a373eb5fe815.0.jpg

Surely you missed my crazy birdies, and you can't wait to read about them again. In the last post, I presented their kitchen games, and I mentioned that I would have to shoot them bathing at the sink because I don't know anything cuter than this. Besides Pipiczech, who sometimes opens the cage door, that tricky fellow. You are watching TV, or playing WoW with your partner, and suddenly you hear "frrrrrrr" and something small and green is sitting on your shoulder. It is so sweet. But I need to go back to the topic now.

Before sharing a video with their water games, which I added exceptionally on Youtube because it was a shame to cut it to GIFs, I'm going to write about my birdies and their water history.

When we got Pipiczech a year and quarter ago, together with the cage, we also bought the so-called bird bath. It's such plastic ugliness, where water is poured on the bottom, it hangs on the cage, and birds can bathe in it. Well, normal birds might be using it, but it was just another source to drink water. That's why I canceled the bird bath, and Pipiczech was our little dirty bird. I had tried to spray him with a sprayer, but it was also unsuccessful. Now the sprayer is like a scarecrow - Pipiczech is afraid of it.

And so Pipiczech didn't bathe himself till we got a turtle to care about for about a week. The turtle came along with a table, a terrarium, food, and a square plastic bowl in which the dishes were moved to wash so that the soil from the terrarium didn't fall on the carpet. So imagine the situation. In the apartment was a terrarium with a turtle beside which was an eternally empty plastic bowl, and your bird hasn't been washed for a month. It sounds a little perverse, but you know what I mean. So I tried to pour water into the bowl. And guess what happened! Pipiczech liked walking around the terrarium and harassing the turtle, so he hit a bowl of water. At first he used it to drink, but in the end, he dared to jump into it and wash.

Wet parrot looks like this:

Jistě se vám již stýská po mých praštěných ptáčatech a nemůžete se dočkat až o nich něco zase sesmolím. V minulém příspěvku jsem představovala jejich kuchyňské hrátky a zmínila jsem, že je budu muset natočit, jak se koupou u dřezu, protože nic roztomilejšího být nemůže. Krom Pipíčka, který si občas otevře dvířka od klece, filuta jeden. To se člověk kouká na televizi, nebo hraje s drahou polovičkou WoWko a najednou slyší "frrrrrrr" a něco malého a zeleného mu sedí na rameni. To by člověk toho ptáčka samou láskou sežral. Ale to jsem zase někde jinde.

Před tím, než se s vámi podělím o video s jejich vodními hrátkami, které jsem výjimečně nahrála na Youtube, protože ho byla škoda sekat na GIFy, tak se trochu rozepíšu o našich pipíčatech a jejich vodní historii.

Když jsme si před rokem a čtvrt pořizovali Pipíčka, spolu s klecí jsme pořídili i tzv. koupátko resp. ptačí koupelna. To je taková plastová ohyzdnost, kam se na dno nalije voda, pověsí se to na klec a ptáci se v tom můžou koupat. No, normální ptáci se v tom možná koupou, ale pro Pipíčka to bylo jen další pítko. Proto jsem koupátko zrušila a Pipíček byl naše malá špindíra. Člověk to na něj zkoušel i s rozprašovačem, ale to bylo také bez úspěchu. Nyní se rozprašovače bojí jak čert kříže.

A tak se Pipíček nemyl až do té doby, kdy jsme asi na týden nafasovali želvu na hlídání. Želva přišla spolu se stolkem, terárkem, žrádlem, a takovou hranatou plastovou mísou, ve které se přenášely mističky atd. na umytí, aby hlína z terárka nepadala na koberec. Takže si představte tu situaci. V bytě vám zavazí terárko s želvou vedle nějž je postavena věčně prázdná plastová mísa a váš pták už se nějaký ten měsíc nemyl. To zní trochu perverzně, ale jistě chápete, jak to myslím. Zkusila jsem tedy do té mísy nalít vodu. A co se nestalo! Pipíček hrozně rád chodil kolem toho terárka a obtěžoval želvu, a tak při tomto svém počínání narazil na mísu s vodou. Nejdřív z ní tak akorát pil, ale nakonec se odvážil hupsnout do ní a umýt se.

Nějak takto vypadá mokrý papoušek:


DSC_0007.JPG


That was a joy! But you wouldn't believe how a wet parrot can smell. It's not as bad as a wet dog, but as a perfume, you wouldn't use it either.

Since then, I've been preparing a bowl of water in the bathroom for him to bathe at any time. However, he became that lazy that now I most pour water on him.

Then we bought Agi this July. The bird bath didn't succeed even with him and bathing in the bathroom too. So I had to find an alternative. Eventually, it turned out that the birds were running along the kitchen unit and I sprayed the water from the tap at them. A better option would be to make them jump into the sink, but they don't want to. That's why an overwhelming flood is always in the kitchen unit. However, the problem of birds bathing has been resolved. They are now able to bathe like this several times a week.

And now that promised video:

No sound is needed, but if you like amazing water sounds, or you are interested in my voice or my boyfriend's voice, then you can turn it on.

No to bylo radosti. Ale určitě byste nevěřili tomu, jak takový mokrý papoušek dokáže smrdět. Není to taková rychna jako mokrý pes, ale jako parfém byste to také nepoužili.

Od té doby jsem mu v koupelně připravovala mističku s vodou, aby se v ní mohl kdykoliv vykoupat. Nicméně postupně zlenivěl a bez toho, abych na něj cákala vodu, se neobejde.

Poté jsme mu letos v červenci koupili Agíse. Koupátko neuspělo ani u něj a koupání v koupelně taky moc ne. Musela jsem tedy najít alternativu. Nakonec to tedy dopadlo tak, že ptáčci běhají po lince a já na ně stříkám vodu z kohoutku u dřezu. Lepší varianta by byla, aby oba hupsli do dřezu, ale to se jim moc nechce. Proto vždycky na lince vznikne neskutečná potopa. Nicméně problém s koupáním byl vyřešen. Nyní jsou schopní se koupat i několikrát týdně.

A nyní ono slíbené video:

Zvuk není potřeba, ale jestli máte rádi úžasné vodní zvuky, nebo vás zajímá můj hlas nebo hlas mého přítele, tak si poslužte.💙 Thank you for reading! 💙

May the seed be with you! :D


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Úsloví jako zmoklá slepice najednou dává mnohem lepší smysl :)

Qurator
Your Quality Content Curator
This post has been upvoted and given the stamp of authenticity by @qurator. To join the quality content creators and receive daily upvotes click here for more info.

Qurator's exclusive support bot is now live. For more info click HERE or send some SBD and your link to @qustodian to get even more support.

good post nice pics of bird and the vdo is amazing thanks for sharing, your bird remind me the Rio film

·

Thank you! :)

·
·

you are welcome ... please visit my post if you have time.......... thank you

Calling @originalworks :)
img credz: pixabay.com
Nice, you got a 52.0% @adept upgoat, thanks to @pipiczech
It consists of $1.09 vote and $0.36 curation
Want a boost? Minnowbooster's got your back!

·

The @OriginalWorks bot has determined this post by @pipiczech to be original material and upvoted(1.5%) it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

great))
mine liked to bathe) they adore to be cclean and beautiful))

šikulkové ;-)
P.S. videa můžeš dávat na DTUBE i s popisem a máš to přímo propojené se steem-item. nejlíp to tu asi ovládá @xlisto

·

Já vím, asi 2x jsem to zkoušela, ale ono to video stejně okamžitě padne v zapomnění :D

·
·

tady jde spíš o ušetření času a práce. jinak je to fakt jedno ;-)

·
·
·

Člověk ten post píše tak jako tak, takže to je fuk, kde to udělá. A hlavně dtube nezvládal moc formátování (nevím, jak je tomu teď). A nejhorší na tom je, že tam je vidět jen pár videí. Koukám na to, že spešl stránka je jen pro trending a co bychom si nalhávali, když už je něco v trending, tak už to moc podpory nepotřebuje na rozdíl od ostatních. V new je 6 videí a v hot 8. Docela bída. Nemám absolutně žádnou motivaci to tam dávat. Leda až budu mít bambilion věrných followerů :D

·
·
·
·

;-). je fakt, že na d-tube ještě nejsme zvyklí.

I love birds, @pipizech. Thanks for your post, story, and photos/video. Upvoted, resteemed and followed you.

·

I'm glad you liked it :)
Thank you very much!

hi friends, greetings friend, do not forget follow me yaa