Sort:  

Wow! Ano po yan ma'am? Mukhang maganda yata a

Posted using Partiko Android

Solitaire lang po pero bagal $$$ di ko pa nareach $10 minimum kasi bihira ako maglaro 😊

Kainis @artgirl nakalimutan ko nag upvote ako own post nabawasan ng 0.02 😤😤😤
Iblog mo nga bakit ganyan pag nag upvote from steemit.com 😫

Tinanong ko n wla nagreply. Try m rin tanong may discord ka eh. 😊

Posted using Partiko Android

Tinatamad ako 😂
Nakakalimutan ko na nga dito magvisit sayang cents cents upvote ni busy 😅

Paramihin m n lng SP m if bet m mag-upvote. Hehe.

Posted using Partiko Android

mukhang nabusy ka na din a :D

Natamad lang :-D
Need ipahinga eyes

Posted using Partiko Android

Ah hehe...kaya nga e nakakalabo ng mata nakababad ang paggamit ng gadgets.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60441.03
ETH 3344.59
USDT 1.00
SBD 2.48