13 Rakamı

in #busy4 years ago (edited)

Bütün dünyada 13 rakamının uğursuz olduğu inancı gerçekten çok yaygın bir batıl inanıştır. Hatta bazı ülkelerde evlerin kapı numarası 13 olarak verilmiyor bile. Aslında bu inanç bir tür hastalıktır. Bu hastalığın adı ise '' Triskaidekaphobia '' dır. Triskaidekaphobia Yunancada '' 3 ve 10 , fobi '' şeklinde oluşmaktadır. Bu sözcüğe yazılı kaynaklarda ilk defa 1911 senesinde H. Coriat'ın '' Abnormal Psychology '' isimli eserinde rastlanmıştır.

Bir başka inanış şekline göre ise Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde 13 kişi var idi. İsa ve beraberindeki 12 havarisi toplam 13 olduğu için bu rakam sonraları lanetli , kötü , korkunç ve benzeri niteliklerde algılanmaya başlandı.

İbrani toplumuna göre ise bu rakamın uğursuz olmasının nedeni İbrani alfabesinin 13. harfinin ( ölüm ) kelimesinin ilk harfi olan '' M '' harfi olmasıdır. Hammurabi kanunları listesinde ise 13 rakamı atlanmıştı.

Ben şahsen bunun baştan sona büyük bir zırvalık ve saçmalıktan başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu batıl inanç hayali ve uyduruk şeyler ile içi doldurulup bir virüs olarak gezinmeye devam etmektedir.

Hoşçakalın..

cropped_content_13-rakami-avrupa-ve-amerika-tarafindan-neden-ugursuz-kabul-ediliyor-gercekten-ugursuz-mu_LF9i7tzV2MnNG9J.jpeg
kaynak

Sort:  

Congratulations @hakanyaman! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @hakanyaman! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23274.06
ETH 1704.17
USDT 1.00
SBD 3.16