AutoInvestor - Automat do handlu kryptowalutami

in bitcoin •  10 months ago 


AutoInvestora zaciekawiło mnie to, że partnerem jest giełda BitBay. Zarejestrowałem się, zalogowałem - na pierwszy rzut oka fajna, przejrzysta grafika. Porównując do innych automatów widać, że ten jest dopracowany i stworzony w nowej technologii.

Udało mi się skontaktować z dewtimem i okazało się, że jest to jedyne takie narzędzie na rynku.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @koala07! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Semi Finals - Day 1


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!