Pierwszy dzień strategii na "Storm"

in bitcoin •  last year 

Historia transakcji z dzisiaj dla strategii na #STORM STORM/BNB

Na dzień dzisiejszy strategia już przyniosła profit. Jest on oczywiście adekwatny do kwoty inwestycji. Tak jak było wcześniej napisane jest to tylko STRATEGIA POKAZOWA.
Podliczenia będę robił co kilka dni, ale kto chętny to może je już z historii sam sobie zrobić.
storm 05.15.png

Jeżeli chciałbyś spróbować handlu kryptowalutami na BINANCE to poniżej znajdziesz mój link referencyjny do giełdy:

https://www.binance.com/?ref=27803581

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cryptotypto! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!