4 suspects of cryptos scam being arrested India ในอินเดียผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมข้อหาการหลอกลวงเกี่ยวกับเหรียญดิจิตัล

in bitcoin •  last month
เหล่ามิจฉาชีพที่ออกมาหลอกลวงเงินลงทุนที่เกี่ยวกับ cryptocurrency หรือเหรียญดิจิตัลนั้นมีข่าวให้เห็นกันทุกวัน จากทุกมุมของโลก แสดงให้เห็นว่าความโลภของคนมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนา อยู่มุมไหนของโลกก็อาจจะไม่สามารถหลุดรอดจากเหล่ามิจฉาชีพพวกนี้ได้ ถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้มากมายขนาดไหน แต่ถ้าคุณยังขาดสติและยังคงโลภ จะลืมนึกถึงพื้นฐานของความเป็นจริง เมื่อนั้นคุณมีสิทธิถูกหลอกจากเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ได้แบบเต็ม


Photo source : Analytics India Magazine

โชคดีมากที่รอดจากการถูกพวก scam หรือเหล่ามิจฉาชีพที่มาแอบอ้างหลอกลวงชวนให้ลงทุนในในเหรียญดิจิตัล หรือ cryptocurrency ไม่ใช่ว่าเก่งหรืออะไร แต่เพราะว่าไม่มีเงินหรือความสามารถจะหยิบยืมมาลงทุน เวลาเจอคนพวกนี้เข้ามาใกล้ๆ ก็มีแค่ยิ้มซึ่งพวกนี้พอรู้ว่าเราไม่มีเงินก็ใช่จะหยุด หาเรื่องหว่านล้อม ให้หาเงินหยิบยืมอ้างสารพัดว่าเดียวก็ได้เงินคืนพร้อมกำไร บางทีก็รำคาญก็เลยพูดตามตรงว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ยิมเงินซิ หรืออกเงินให้กำไรเอาแค่ครึ่งนึงหรือนิดเดียวก็พอ เท่านั้นแหละเหล่ามิจฉาชีพพวกนี้ หายไปในทันที

วันนี้มีข่าวว่าทางการของประเทศอินเดียในเมืองมุมไบ ได้เข้าทำการจับกุม 4 ผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงฉ้อโกงต่างๆที่เกี่ยวกับเหรียญดิจิตัล มูลค่าความเสียหายประมาณ 1 พันล้านรูปีหรือประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษของอินเดียที่ชื่อ The Times of India

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกดำเนินการจับกุมทั้ง 4 รายมาจากเมืองนิวเดลี ของประเทศอินเดีย มีชื่อว่า Ashok Goyal Jaipuria, Asif Malpani, Baljit Singh Saini และ Pradeep Arora และมีการยึดทรัพย์ในบัญชีจำนวนหลายบัญชีของ Ashok Goyal Jaipuria เช่นเดียวกันและเข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวหน้าขบวนการ นอกจากนากนี้อาจจะมีการเชิญตัว ดารา Bollywood ที่ไปร่วมงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ มาให้ปากคำเช่นเดียวกัน

อยากจะบอกอีกครั้งว่าเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ไม่ว่าจะมาหลอกลวงชักชวนให้ลงทุนใดๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านเหรียญดิจิตัลหรืออะไรก็ตาม มักจะนำผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนที่เกินจริงมาล่อ และตามด้วยการสร้างภาพฝันของการมีรถหรูมีบ้านหลังโตมีการดำเนินชีวิตที่หรูหราของคนที่ร่วมลงทุน เป็นจิตวิทยาในการหลอกล่อแมงเม่าแหละเหยื่อให้เกิดความโลภ ให้อยากมีและอยากได้จนลืมนึกถึงความเป็นจริง เมื่อใดที่คุณมีสติและไม่โลภ เงินในกระเป๋าของคุณก็จะอยู่ครบ


Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Law enforcement in Mumbai, India have arrested four more suspects allegedly involved in a cryptocurrency scam that amassed an estimated 1 billion rupees (over $14 million).

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by iamandy from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.