goda nyheten är att alla som är eller har varit

in #artzone5 years ago

Se till att han gillar dig. Jalousi fungerar bara om han gillar dig. Om han inte är intresserad av dig alls, blir du väldigt svår att göra honom avundsjuk.


Den goda nyheten är att alla som är eller har varit dating är nästan säkert intresserade av dig, och detsamma gäller den man som retar dig. Om du inte är säker på om en man lockas till dig, kan du försöka göra honom avundsjuk.

Sort:  

if you want more upvotes check out my last blog post @a-0-0

Hello! I find your post valuable for the wafrica community! Thanks for the great post! @wafrica is now following you! ALWAYs follow @wafrica and use the wafrica tag!

Hello! I find your post valuable for the art community! Thanks for the great post! ARTzone is now following you! ALWAYs follow @artzone and the artzone tag, and support our artists!

Congratulations @bondan! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16885.55
ETH 1271.77
USDT 1.00
SBD 2.12