[EN/VN] Miniature - The Beginning.

in #art4 years ago (edited)

art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic[EN] I'm not an artist, not by any means or no matter how I look at it. I just love to spend some time looking for peace through the liberal of art. Within the boundaries of art, you can freely express your thinking and style where you can take criticism with a lightened heart. This is where I can return to my inherent identity, I am where I belong.

Miniature - Lưu bút - Chương 1 - Khởi nguồn

[VN] Tôi không phải là một nghệ nhân/nghệ sĩ cho dù nhìn ở bất kì góc độ nào, tôi chỉ thích dành một ít thời gian để tìm về sự bình yên qua sự phóng khoáng của nghệ thuật, ở một nơi mà bạn có thể tự do biểu đạt tư duy và phong cách, ở một nơi mà bạn có thể đặt nhẹ sự bình phẩm của thế nhân. Ở nơi mà tôi có thể trở về với cái bản sắc cố hữu của mình.

“Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up” – Pablo Picasso[EN] There is a child in each of us, this child represents my childhood. My childhood involved the use of reclaimed wood to build a shelter and to make household furnitures, I am used to paint cracks and corners worn out by time. At that time, reclaimed pieces of wood were renewed by coating a layer of "Bạch Tuyết" white paint, without a base coat applied. Perhaps, this is why I grew up sympathetic to the "shabby chic" style.

[VN] Trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ hiện hữu, đứa trẻ đó là một phần của tuổi thơ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với việc sử dụng gỗ tái chế để làm nhà, nội thất và vật dụng, tôi rất quen thuộc với những mảng sơn tróc cũng như các góc mòn bởi thời gian. Ngày ấy những miếng gỗ cũ thường được làm mới lại bằng cách phủ một lớp sơn màu trắng "bạch tuyết", không có lớp nền. Có lẽ đó cũng là vì sao sau này khi tôi lớn lên lại rất có thiện cảm với phong cách "shabby chic".


art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic


[EN] I like drawing, but I cannot express my ideas through a drawing, especially with my own drawing. I'm pretty bad at that, just enough to visualise/memorise my ideas and perhaps I am the only one who can comprehend what my drawings are about.

[VN] Có thể nói tôi cũng thích vẽ, nhưng tôi lại không thể diễn đạt hết những tư tưởng của mình thông qua một bức vẽ, đặt biệt là do chính tay tôi vẽ. Tôi vẽ khá tệ, chỉ đủ dùng vào việc ghi nhớ bằng hình ảnh, và có lẽ chỉ có mình tôi mới hiểu được tôi muốn vẽ điều gì.


[EN] Sometimes, I remember the crack at the bottom of our cafe table that my family used as a reception desk. This crack was due to my negligence: my little feet got jammed into the table and my family had to break it to free me out. I wanted to illustrate this because it made me feel warm, but I could not replicate my idea with my amateur drawing technique. I also unable to create a full scale table just to satisfy my nostalgia.

[VN] Đôi khi tôi thấy nhớ đến vết nứt ở dưới bàn cafe mà gia đình tôi dùng để làm bàn tiếp khách, vết nứt này là do tôi lúc nhỏ kẹt chân vào đó, khiến gia đình phải nạy chiếc bàn ra. Tôi muốn minh hoạ lại điều này, nó khiến tôi thấy ấm áp, nhưng tôi không ưng ý nổi với cách diễn tả bằng hình ảnh qua kĩ thuật vẽ non nớt của mình. Tôi lại không thể tạo một chiếc bàn tỉ lệ 1:1 chỉ để thoả mãn hoài niệm này.


art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic

[EN] However, I can miniaturise it! I can materialise my memories with something smaller that can be held in my hand and replicate the weathering effect by deceiving our vision through the array of colours. At the same time, I can also apply different techniques such as grinding, sanding, sand blending to achieve a worn out effect.

[VN] Nhưng tôi có thể thu nhỏ nó lại! Tôi có thể mô phỏng lại những kí ức của mình bằng một thứ gì đó nhỏ gọn hơn có thể cầm nắm được trong bàn tay, và tái tạo những dấu ấn thời gian bằng cách đánh lừa thị giác thông qua các mảng màu sắc. Song song đó tôi cũng áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như mài, dũa, trộn với cát nhằm để tối ưu hiệu ứng dấu ấn thời gian.


[EN] I often take photos of old furnitures as well as rust caused by time and weather for reference, I want to recreate the art of nature.

[VN] Tôi thường hay chụp những bàn ghế cũ kĩ cũng như các vết mòn rỉ sét bởi thời gian và thời tiết để làm tài liệu, tôi muốn tái tạo lại nghệ thuật của tự nhiên.

art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic

[EN] I started making miniatures with simple things like gluing some pieces of wood together to create a box. Then I tried crafting tables, cabinets ... I like to use a variety of colour schemes as well as different abrasives to make each work unique. There are even projects where I use fire to replicate a burnout effect but I can obtain the same effect in a safer way by using different shadings and dark patches, which requires meticulosity with a lot of practicing.

[VN] Tôi bắt đầu tập làm miniature với những thứ đơn giản trước như vài miếng gỗ ép với nhau thành một cái hộp gỗ. Sau đó tôi bắt đầu thử với làm bàn, tủ... tôi thích sử dụng nhiều cách phối màu cũng như cách mài mòn khác nhau để tạo ra sự khác biệt trong mỗi tác phẩm. Thậm chí có những tác phẩm tôi cũng sử dụng thử đốt qua lửa để tạo góc xém, nhưng tôi thấy tôi có thể đánh lừa thị giác bằng cách sử dụng các mảng sáng tối, việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng như tập luyện lâu hơn, nhưng sẽ an toàn hơn cho tác phẩm.


art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic


[EN] Firstly, I often start by drafting my ideas then I will find related information such as specifications. I can then proceed and create a technical drawing with dimensions that is scaled down. I then take photographs of rusty and old vintage items for reference. This document will give me a more accurate view when reproducing weathering effect using colour deception techniques.

[VN] Trước hết tôi thường vẽ phác thảo những ý tưởng mà mình có, sau đó tôi sẽ tìm các thông tin liên quan như thông số kĩ thuật. Tôi sau đó có thể sẽ vẽ lại một bản kĩ thuật với các thông số để nhằm tạo ra tác phẩm có tỉ lệ tương xứng với đồ thật. Tôi đi tìm thêm hoặc đi chụp lại những vết nứt vết sơn tróc để làm tài liệu, việc này sẽ giúp cho tôi có cái nhìn chính xác hơn khi mô phỏng lại những vết cũ kĩ bằng kĩ thuật đánh lừa thị giác bằng màu sắc.
sketch

[EN] At the beginning, I often sketch by hand or use an architectural drawing board to create a technical drawing. Recently, I switched to sketching on the tablet, which is more convenient and effective. It also helps me to create highlights using watercolour feature in the app. I will talk about drawing using tablet in another chapter.

[VN] Lúc ban đầu, tôi thường phác thảo bằng tay hoặc dùng bảng vẽ dành cho kiến trúc để vẽ lại, gần đây thì tôi đã chuyển qua sang phác thảo trên máy tính bảng, việc này giúp công việc của tôi nhanh hơn và thuận tiện hơn. Nó cũng giúp cho tôi có thể tạo điểm nhấn bằng cách sử dụng chức năng sơn nước trong phần mềm. Tôi sẽ nói về việc vẽ qua máy tính bảng này ở một chương khác.

art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic

[EN] Then, I started to cut and arranged pieces of wood and materials to give me a more intuitive estimate of the scale. Sometimes, I found that the material was too thick for the scale, I then tried with another thinner piece of material. When I satisfied with the overall look I would glue them together and meanwhile, I started creating a couple of copies so after they dried I could paint each copy with different colour schemes.

[VN] Sau đó tôi bắt đầu bắt tay vào cắt và sắp xếp các thanh gỗ và các vật liệu lại để cho tôi một cái nhìn trực quan hơn về tỉ lệ. Đôi khi tôi thấy miếng vật liệu quá dầy so với tỉ lệ, tôi lại bắt đầu thử với một mẩu vật liệu khác với độ mỏng hơn. Khi đã ưng ý với bản mẫu này tôi sẽ dán chúng lại với nhau, và trong thời gian chờ đợi tôi làm thêm vài mẫu khác để sau khi chúng khô tôi có thể sơn mỗi tác phẩm với các cách phối màu khác nhau.

[EN] I rarely take snapshots during this assembling process to avoid distraction, potentially harming my camera and mostly because I'm immersed in that creativity. Sometimes, creativity also needs the courage to stay focus and keep away from temptations.

[VN] Tôi ít khi chụp lại các công đoạn lắp ráp này vì không muốn phân tâm cũng như không muốn làm hỏng máy camera, và một phần cũng vì tôi đang đắm chìm trong sự sáng tạo đó. Đôi khi sự sáng tạo cũng cần dũng khí để tập trung vào mục tiêu và tránh xa những cám dỗ.


art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic


[EN] With more experience making miniatures, I find that simple things in life can be the most difficult to reproduce, things such as old, rusty tin cans are harder to create than a table. Simple things in life can be taken for granted simply because they are closest to us. We forget how much they really meant to us, it is only when we find them in our nostalgia that we realise how valuable they are.

There is a Japanese proverb that says: "Flower, Bird, Wind, Moon" which means when you are learning the essence of mother nature you are learning about your true self. I never thought that reconstructing an old miniature tin can could bring me to my childhood and reminisce about spiritual values.

"花鳥風月" - Japanese Proverbs - Literally: Flower, Bird, Wind, Moon
Experience the beauties of nature, and in doing so learn about yourself.

[VN] Sau một thời gian trải nghiệm với miniature tôi thấy rằng đôi khi những thứ nhìn đơn giản lại có thể là thứ khó để tái tạo nhất, ví dụ như là 1 lon thiếc cũ hoen rỉ bởi thời gian lại khó làm hơn là 1 chiếc bàn. Nhưng thông thường ở đời là thế phàm những thứ đơn giản là vì nó gần gũi với ta nhất thì ta lại vô tâm quên đi giá trị bản sắc của nó, chỉ khi ta tìm lại trong hoài niệm mới thấu hiểu rằng nó có giá trị với ta đến dường nào.

Có một ngạn ngữ của người Nhật "Hoa điểu phong nguyệt" muốn nói rằng, khi bạn đang học những tinh hoa từ mẹ thiên nhiên là bạn cũng đang học về bản ngã của chính bản thân mình. Tôi đã không hề nghĩ rằng việc tái tạo lại một lon thiếc miniature cũ lại có thể đem tôi về tuổi thơ của mình, gợi nhớ về những giá trị thiêng liêng bản sắc.art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic


art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic

[EN] In the next chapter - I might talk about the experience of each project, as well as Work In Progress, or perhaps I will beat around the bush and talk about my emotions when creating these projects. Thank you for your time, see you later.

[VN] Phần tiếp theo kì sau - Có lẽ tôi ở kì sau tôi sẽ nói về trải nghiệm của từng tác phẩm, cũng như các công đoạn của từng sản phẩm, hoặc cũng có thể là tôi lại sẽ lan mang về các cảm xúc khi sáng tạo. Cám ơn bạn đã thành thời gian đọc bài, xin hẹn gặp lại kì sau.


art artzone vn miniature handmade 1/12 scale 1/10 craft shabby chic carlpei


CARLPEI
thank you

[EN] Disclaimer: All photographs in this article were taken by me and I own their copyright. I have built all the miniatures presented in this article, however, props such as background magazines, pen etc... are actual real life objects, unless stated otherwise.

[VN] Tất cả hình ảnh và nội dung thuộc quyền sử dụng của tôi. Tôi không phải là người sáng tạo ra tất cả mọi thứ có trong hình, trừ khi tôi tuyên bố như vậy, ví dụ: tạp chí, viết ...


If you enjoy my content, please feel free to: Upvote, Resteem or Comment below.
follow @carlpei me for more articles!


I want to share my knowledge, experiences and ideas to build a larger and stronger Vietnamese steemit community.

Sort:  

Gorgeous,.... gorgeous post * __ * Such cuuuuuuuuuuuuuute and so delicate and so intricate <3 I instantly fell in love with this post, it is just super darling * ___ *

Will look forward to see more like this in the future, Carl! <3

upvotes, resteems, follows

Thank you for your kind words and support @veryspider. I am really grateful for this. I will post some of my sketches soon.

oh well @veryspider, you always know how to say the beautiful words. I wish you were not a girl, spidy. lol

XD you are so funny, lena hahahaha :D

yeah I am, always. hahaah. p/s he did join the artist discord, if possible, could u pls add him a role. I don't think there is a miniature cat, isn't there?

ALREADY did! I am a fast spuder !!! i have 8 legs!!!!

OMG, unbelievable. definitely, you are. much love, very speedy <3

Wow, bài viết và hình ảnh nhìn mê ly quá anh ơi ❤️ Phải chi e được 1 miếng “hoa tay” như anh thì búp bê 1/8 nhà e cũng có đồ chơi hoài hoài luôn í 😜

Thôi để Tuộc tặng Ta cái upvote xem như an ủi đi nha!

Hihi, yay yay. Đôi bạn cùng tiến ❤️❤️❤️

Cho Ta triệu triệu cái upvote luôn để có vốn mua phụ kiện cho búp bê.

Oh yeah 🤩 Hi vọng ngày ấy sẽ không xa xôi 🙏🙏🙏 hihi

Đọc bài chỉ kéo nhanh xuống để nghía cái mặt =)) Nhưng mà kĩ thuật tinh vi quá dân "nghiệp dư" ạ! Xuất sắc!

Suy nghĩ mấy hôm nay mà không nghĩ ra được câu gì để đáp trả @lenancie cả. Nhưng cảm ơn chị Len nhiều nha, không có chị chắc đời Steemit của tôi sẽ buồn đi nhiều lắm. Hahaha

@teamvn đăng ký 760e8e8aaa0ae8c908d4e5af1845ae7e

Đăng ký thành công

A @carl đẹp trai quá. :)) nhưng mà e hỏi khí k phải. Người việt ở úc mặt đều có nét tương đồng nhau hay sao ấy nhỉ. E thấy một vài nét giữa a và a @quochuy lol

😳
Chắc em cần mua 👓 rồi Hằng ơi kakaka
3D4F69DB-BE70-4CDF-BCA4-F257D31246BD.jpeg
Really??

hahahaha. that mà. mình e thấy vậy thôi saooo?

Giống anh Huy là một lời khen :D, chỉ có khác nhau ở cặp mắt kính

anh mắt híp, zai hàn :v

Bé luilan tai mèo, xinh đẹp

hihi, cảm ơn anh đẹp zai :v

hihi, cảm ơn anh đẹp zai :v

You are a creative person, I admire those who have creativity in life.

Cảm ơn @sonpham1997 nha, anh nghĩ ai cũng có sự sáng tạo cả, nhưng để cho người khác nhìn thấy được sự sáng tạo đó cần quy tụ nhiều thứ như ngôn ngữ, vẽ, kĩ thuật vân vân ...

Hix thật bái phục. Nghệ thuật này tinh tế và công phu quá không phải ai cũng chơi được!!

Cảm ơn Liv đã tán thưởng, Carl cũng đồng ý miniature rất có ít người chơi lẫn người thưởng ngoạn. Nhưng mình thích thì mình làm thôi.

Pretty impressive! Glad I bumped into your blog. Will hang around @carlpei.

Hey, thank you for your support, I'm working on next chapter about miniature. See you around

e theo dõi a lâu rồi, phải nói a có bài viết chuyên nghiệp nhất cộng đồng việt nam cùng chú quốc huy

Cảm ơn @taviet nha, anh nghĩ mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cám ơn em đã ủng hộ.

oa lần đầu tiên e dc a rep . e tưởng a lạnh lùng

Sorry nha, anh không có để chức năng thông báo trên steemit, nên đôi khi trả lời sót vài người, chứ thật tâm anh rất thích giao lưu cùng mọi người. Hôm nay anh có đọc một bài post của witness kia có 9000 người theo dõi mà mỗi bài post chỉ có vài lượt tương tác comment, anh nghĩ sự tương tác trên Steemit rất có ý nghĩa.

Cám ơn em đã quan tâm bài viết

e nghĩ là do ng đó có chủ đề ko gần với mọi người, thông tin đó k phù hợp với tiêu chí của ng khác chả hạn

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!

Hi @artzone

Thank you for your reminder, I will do that. Is there anything I need to be aware of or articles that I should be reading before joining artzone. Please advice.

bài viết rất hay và hình ảnh rất đẹp! Cám ơn bạn đã chia sẻ.

Cảm ơn @attoan.cmt nha chào mừng bạn đến với steemit.

Carl trông giống người Hàn quá

Carl người Việt Nam 100% đó chứ!

Cảm ơn lantracy

Carl chỉ cho mình biết cách viết mấy chữ nhỏ này với

I want to share my knowledge, experiences and ideas to build a larger and stronger Vietnamese steemit community.

<sup>Nhỏ</sup> <sup><sup>Nhỏ nữa</sup></sup>

Nhỏ
Nhỏ nữa

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by takosdiary from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This is fantastic! I love miniatures and yours are so very well done and delicate! all thumbs up
Oh and by the way, I think, when you can create, what you have in mind, you are an artist :)

upvote resteeme and of course follow :)

Thank you for your kind words, I'm happy to see another miniature artist around the block. Not many people appreciate miniatures. I agree with what you said. Likewise I have followed you.

I´m happy to see another miniaturist here, too :)
I do miniatures since 205 now and in the beginning I really felt a little "alone" with it. But during the last years, I met many wonderful miniaturists in the internet.

It definitely takes a lot of time making these miniatures! Mua cái này đi tặng người yêu thì thôi rồi nhé hahahahha <3

It can be time consuming but it's worth every second because I enjoy making them. Don't bother buying these and hope to get a girlfriend based on my own experience. You have a better chance getting a girl by using mỹ nam kế and drop a little thính (thả thính).

Hi @carlpei. @quochuy mentioned that you are from Adelaide? If so, I'd like to invite you to join Team Australia. We have a pretty strong Team Australia community going here on steemit to support each other. If you'd like to be part of it, then please check out this link for the instructions on how to join https://steemit.com/teamaustralia/@choogirl/team-australia-new-recruits-30-05-18-and-meeting-more-steemians-in-real-life

Thank you @choogirl for your invitation. I will look into it. I already joined Australian discord channel and I will contact you to shortly.

Congratulations @carlpei! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to to help all Steemit users. Learn why here!

ÔI, vừa đọc cứ tưởng là bài dịch mà hoá ra là viết thật à :D Chi tiết quá!

Đây là tác phẩm của Carl mà. Cám ơn đã đọc bài viết.

You have been upvoted by @rentmoney thanks for participating in our Followers Appreciation Promotion.

Congratulations @carlpei! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to to help all Steemit users. Learn why here!

Amazing miniature work bro. And nice to put a face to the name!

This is wonderful and delicate (both the writing and the miniatures). I am looking for posts for the @steemmakers group, which is supporting all diy/makers that want to share their work with the community and connect with other makers. Hope to see more of your posts soon!

vẽ đẹp mà mặt cũng đẹp như diễn viên điện ảnh vậy a à

Cảm ơn em trai @lienminh247

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24575.11
ETH 1966.05
USDT 1.00
SBD 3.39