My Actifit Report Card: January 23 2020

in #actifitlast year (edited)

Dnešní den bych shrnul jako naprosto energeticky vyčerpávající. Čím je to způsobeno nevím, ale jistě to působí na většinu z nás. To může být i částečná odpověď na otázku, proč je minimum aktivity na na Steemit. Jednoduše nezbývá energie na vlastní tvorbu a ta se jen odkládá. Odkládá se tak dlouho, dokud na původní myšlenku úplně nezapomene. Protože se dá předpokládat, že následující den bude opět stejně energeticky náročný jako ten dnešní. Z toho my plyne, že se pohybujeme v nekonečné smyčce. Probudit, do práce, z práce, spát a pořád dokola. Dost nepodložených hypotéz. Jediné co mě k tomu přimělo, byla potřeba denního hlášení Actifit bodů, jinak bych naprosto propadl běžnému konzumu a byl jen dalším z davu.
Pro inspiraci jeden obrázek slepice. Protože ta se snad nikdy neunaví. Pořád běhá, hrabe a zobe.
13683
Daily Activity, Home Improvement, Moving Around Office, Walking
Height
182 cm
Weight
97 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm

Sort:  

Stará se o živobytí. Stereotyp je únavný, to znám...

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.02287238 TRDO & @garygeo1 will get 0.01524825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 131.032 AFIT tokens for your effort in reaching 13683 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.78% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 74.1370 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Sorry, @jjprac you’ve reach daily limit of summon the trendo curation bot!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.27966263 TRDO & @krakonos will get 0.18644175 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @xlisto here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @xlisto here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @xlisto, your post successfully recieved 0.30253501 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.18644175 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.01524825 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site