My Actifit Report Card: January 17 2020

in #actifitlast year (edited)

Šedivý den, tolik typický pro podzim. Nevím jak u vás, ale u nás k ránu docela silně pršelo a mrzlo. Pro řidiče na silnici jedna z nejhorších možností. Strašně rád bych uposlechl výzvy z rádia a nikam nevyjížděl. Také jsem nikam nejel. Měl jsem dnes náhradní volno a byl jsem tuze rád, že kolega si chtěl dnešní sobotu odjet.
Co s načatým dnem? Už nějaký rok mám rybky a je také na čase, aby se některé z nich odebíraly do věčného moře. Když se takový konec blíží, poznáte to už několik dní dopředu. Když najednou zmizí, je na čase vzít sítko a hledat. Abych to hledání měl jednodušší, spojil jsem to rovnou s nedělním čištěním v sobotu.

Na závěr opět foto akvária. Tentokrát jsem se pokusil o makro.

detail.jpg14409
Home Improvement
Height
182 cm
Weight
97 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm

Sort:  

Obrázky jak z katalogu pro akvaristy :-)
!BEER
!COFFEEA

Tady v Ústí namrzlo nebylo.

!BEER
!COFFEEA
!shop
!DERANGED

coffeea Lucky you @xlisto here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo Taky jsem dnes čistil klec morčeti...

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.27975375 TRDO & @krakonos will get 0.18650250 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Hi~ xlisto!
@jjprac has gifted you 1 SHOP!

Currently you have: 10 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!

coffeea Lucky you @xlisto here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo
!COFFEEA

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @xlisto!
@xlisto will receive 0.02165738 TRDO & @garygeo1 will get 0.01443825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 119.1635 AFIT tokens for your effort in reaching 14409 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.65% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 58.2685 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @xlisto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 4000 replies. Your next target is to reach 4250 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @xlisto, your post successfully recieved 0.30141113 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.1865025 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.01443825 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site