Sale! 2 reports in 1! // Promocja! 2 raporty w 1

in #actifit2 years ago

EN-PL

I did add the day before yesterday report as a yesterday's report thus couldn't post it properly. Today you get two reports instead of one!

Wczoraj poszalałem trochę, ale dziś szybka pobódka o 4:30 (nie powiem w jakim stanie) pozwoliła mi na skorzystanie z ostatnich już chyba oznak zimy. Niestety temperatura ostatnio była za wysoka i przez to duże oblodzenie skutecznie zmusiło nas do zmiany trasy. Tym niemniej dzień trzeba zaliczyć do udanych. Fajna pogoda, brak smogu i dobre widoki.

ENG Yesterday I did too much of the running wild, but still woke up at 4:30 (don't ask me in what state) and headed to enjoy the last symptoms of winter. Unfortunately the temperature recently was a bit high thus excessive icing, which made us change our route. All in all though, this day was a successful one. Good weather, lack of smog and good views.

Katowice21398
Daily Activity, Hiking, Walking

Sort:  

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 196.3969 AFIT tokens for your effort in reaching 21398 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 2.39% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @browery
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @browery
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 129.8844 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

You just received DERANGED @sk1920 Keep up the great work. Congrats, you have been gifted 1 DerangedCoin. You can redeem 20 of them for an upvote from the deranged.coin account. Redeem your tokens by sending to deranged.coin through Steem Engine with your post URL in the memo field, view all your tokens at steem-engine.com

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.07
JST 0.047
BTC 38987.98
ETH 2874.42
USDT 1.00
SBD 4.42