My Actifit Report Card: February 6 2020

in #actifit2 years ago

Po wielu dniach przerwy zmusilem się do wyjścia na siłownię. Niestety nadwyrężone ramię jeszcze nie wyzdrowiało więc zmuszony byłem robić nogi i brzuch

6601
Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 98.1772 AFIT tokens for your effort in reaching 6601 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 21.74% upvote via @actifit account. 20.61% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @browery
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 64.9797 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19294.33
ETH 1074.13
USDT 1.00
SBD 2.96