You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: January 26 2020

in #actifit2 years ago

Ptáci už jsou z toho tepla zblblí :)

Elektrolytické kondenzátory buď vysychají stářím, nebo se nafouknou, to je na nich vidět, mají jakoby svlečenou tu fólii, bužírku a jsou vypouklé. Když bys takové vyměnil, možná by to znova chodilo. Případně ještě může odejít díky nim nějaká ta pojistka.
Každopádně nákup nového monitoru je jednodušší ;)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA

Sort:  

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @xlisto!
@xlisto will receive 1.04866650 TRDO & @jjprac will get 0.69911100 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

No bych nebyl já. Když už něco nefunguje, tak to rozeberu, aby to už nefungovalo určitě.
Projev závady je, že se v nepravidelných intervalech vypíná. Někdy svítí 30 vteřin, někdy hodinu.


!BEER

To by mohly být ty kondíky. A nebo vyschly termopasty či teplovodivé gumy pod chladiči a přehřívá se to.
No nic.
!BEER


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.07
JST 0.057
BTC 40949.33
ETH 2812.43
USDT 1.00
SBD 7.09