My Actifit Report Card: Pátek

in #actifitlast year

Dnes jsem opět navštívil FN. Poté ještě jednoho doktora se ženuškou a pak už šup zpět do pracovního procesu podporovat českou ekonomiku a množit zahraniční kapitál.
Směna utekla rychle. Moc jsem toho už nestihl.
Ani pořádný kanál pro Krakonoše jsem dnes zase neviděl. Snad budu mít i víkendu více štěstí ;-)

Na fotce jsou opět linie tramvajové...6594
Daily Activity, Walking
Height
175 cm
Weight
75 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm

Sort:  

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @jjprac!
@jjprac will receive 0.01934888 TRDO & @garygeo1 will get 0.01289925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Poklop od kanálu. Do vlastního kanálu lézt nemusíš... (Ale Ty bys tam vlezl i rád, kdyby byl otevřený, ne?)
!trdo

:) Kanály mě nelákají. Je to humus a značné nebezpečí při zaplavení.
Maximálně tak nějaké historické, nepoužívané, jako jsou třeba pod klášterem Chotěšov, to je jiné !COFFEEA ;)

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @jjprac here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 117.7 AFIT tokens for your effort in reaching 6594 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.11% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 80.0000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @jjprac, your post successfully recieved 0.01934888 TRDO from below listed TRENDO callers:

@garygeo1 earned : 0.01289925 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Hi @jjprac!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 2.323 which ranks you at #20753 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 91 contributions, your post is ranked at #70.

Evaluation of your UA score:
  • Only a few people are following you, try to convince more people with good work.
  • You have already convinced some users to vote for your post, keep trying!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Coin Marketplace

STEEM 1.31
TRX 0.13
JST 0.147
BTC 59943.16
ETH 2141.97
BNB 522.84
SBD 9.15