My Actifit Report Card: February 12 2020

in #actifit3 years ago (edited)

On Wednesday morning after breakfast we went with @jjprac with public transport to the other end of town to the part of Křimice, where he needed to pick up something. And I looked at it. After all, it is my hometown, today part of Pilsen. And sooner was not allowed here, there was an agricultural cooperative, today I would expect a better condition, therefore. We went back the same way. After lunch I waited to fill in the tax return, which I am already adept and so it did not last long. Then I went with him to hand him over to the appropriate tax office. Along the way I picked up some munzee and made a purchase. After dinner my friend asked me to install a new set top box. Unfortunately, I found that the subscriber TV radio socket already remember a lot and is literally dangerous. That's it. Until the replacement of the drawer for a new one was complete, there was nothing else to solve. So at least we talked over beer and a few jalapeños, which we are both lovers. :-) Photos from today are bottom of article.

Ve středu hned ráno po snídani jsme vyrazili s @jjprac s městskou dopravou na druhý konec města do části Křimice, kde potřeboval něco vyzvednout. A já si to tam prohlédl. Přece jen je to má rodná obec, dnes část Plzně. A dřív se sem nesmělo, bylo zde zemědělské družstvo, dnes bych čekal lepší stav tedy. Zpět jsme jeli zcela stejně. Po obědě mi čekalo vyplňování daňového přiznání, v čemž už jsem zběhlý a tak netrvalo dlouho. Pak jsem s ním jel odevzdat ho na příslušný finanční úřad. Cestou jsem si sejmul nějaké to munzee a udělal nákup. Po večeři mi kamarád poprosil o instalaci nového set top boxu. Bohužel jsem zjistil, že účastnická tv-radio zásuvka už pamatuje hodně a je doslova nebezpečná. Tím jsme skončili. Do doby kompletní výměny zásuvky za novou nebylo co dále řešit. Tak jsme alespoň popovídali u piva a k tomu si dali jako doplněk pár pálivých papriček jalapeños, jichž jsme oba milovníci. :-) Fotky přidávam z dneška tyto:

The first three photos show the area in Křimice. The last two shows the world-unique Záhorský weir and canal.

Na prvních třech fotkách je zobrazen areál v Křimicích. Na posledních dvou je zobrazen světově unikátní Záhorského jez a vodní kanál.20214
Daily Activity, Shopping, Walking

Sort:  

Zajímavé místo (poslední dvě fotky) a slušná porce kroků :-)
!trdo
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.17228700 TRDO & @bucipuci will get 0.11485800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Díky. Jo, moc hezké a zajímavé místo. :-)

Hezky jsi posledními fotkami doplnil můj článek ;-)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 1.22143950 TRDO & @jjprac will get 0.81429300 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-) Mé oblíbené místo. Jako malej sem tu byl často.

To věřím. Mě se to tam vždycky taky líbilo.

!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.06564038 TRDO & @xlisto will get 0.04376025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @garygeo1!
@garygeo1 will receive 0.26562938 TRDO & @krakonos will get 0.17708625 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @garygeo1!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 78.1481 AFIT tokens for your effort in reaching 20214 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 1.13% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 8.3731 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

coffeea Lucky you @garygeo1 here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congratulations @garygeo1, your post successfully recieved 1.72499626 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.17708625 TRDO curation
@bucipuci earned : 0.114858 TRDO curation
@jjprac earned : 0.814293 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04376025 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23799.80
ETH 1670.13
USDT 1.00
SBD 2.57